Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zdjęcie drzew

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów w Legnicy – W końcu mamy czas dla siebie

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zdjęcie pomostu

 • Start
 • STRATEGIA PARTYCYPOLIS – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica

STRATEGIA PARTYCYPOLIS – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica

 

09.09.2021

17 września 2021 r. o godz. 8:00 Grupy robocze przygotowujące seniorów do wdrożenia zielonych inicjatyw ruszają do Wrocławia. W pięknie Ogrodu Botanicznego i z przykładów zagospodarowania podwórek miejskich dzielnicy Nadodrze czerpać będą inspiracje do wdrażania swoich pomysłów w przestrzeni publicznej miasta Legnica. Seniorzy również będą mogli skorzystać z porad doradcy przyrodnika – ekologa w zakresie doboru materiału roślinnego stosownie do wymagań wegetacyjnych i pielęgnacyjnych. Jest to działanie poprzedzające spotkania grup roboczych, na których plany inicjatyw zostaną opracowane, wycenione i przygotowane do realizacji. Bądźcie z nami w kontakcie, by nas wspierać swoimi siłami i dołączcie do realizacji inicjatyw. To ważne dla naszego zdrowia, by Legnica rozwijała swoje zielone płuca. Udział w projekcie „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica” jest nieodpłatny, a można wiele skorzystać. Zadanie publiczne jest dofinansowane z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI+” na lata 2021-2025. Informacji udziela koordynator projektu Barbara Galant tel. 604184190.

 

04.09.2021

Legnica ma nowych liderów partycypacyjnego planowania przestrzeni.
Zakończyliśmy etap szkoleniowy w toku realizacji zadania publicznego pn.  „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonej przestrzeni publicznej miasta Legnica” Odbyły się dwa zjazdy warsztatowe partycypacyjnego planowania przestrzeni – pierwszy zjazd 13-15 sierpnia 2021 r. w Szklarskiej Porębie i drugi 28-30 sierpnia 2021 r. w Świeradowie Zdroju. Program 48 godz. szkolenia obejmował zajęcia w różnych warunkach (stacjonarnie i w plenerze). Realizowany był aktywnymi metodami uczenia, skupiał uwagę i aktywizował. Liderzy są gotowi na dalsze wyzwania. Mając już pomysły na swoje inicjatywy uzyskali wsparcie sąsiadów. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów wręczając liderom certyfikaty gratuluje seniorom zaangażowania i kreatywności. Kolejne działanie to wyjazd zwiadowczy liderów ze swoimi grupami wsparcia 17 września 2021 r. do Ogrodu Botanicznego i na zielone bulwary Nadodrza we Wrocławiu, a potem spotkania grup roboczych i realizacja inicjatyw. Zapraszamy chętnych bez względu na wiek do pomocy w realizacji inicjatyw na terenie miasta. Informacji udziela koordynator projektu Barbara Galant tel. 604184190.

 

27.08.2021

Zachęcamy do śledzenia naszych kolejnych działań w ramach projektu:  NEWSLETTER 3

 

19.08.2021

  Zielona partycypacja Seniorów w Legnicy – II etap rekrutacji do projektu.

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów prowadzi szkolenie warsztatowe kandydatów na liderów partycypacyjnego planowania i realizacji zielonych inicjatyw zadania publicznego pn. „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica”. Wspaniała Dziesiątka Seniorów jest zdecydowana wiele zrobić dla piękna naszego miasta, dla zdrowia i pomyślności wszystkich mieszkańców, obecnie przygotowuje się do warsztatów partycypacyjnego planowania przestrzeni. Warsztaty odbywają się w trybie wyjazdowym. I zjazd 13-15 sierpnia 2021 r, w Szklarskiej Porębie już za nami. II zjazd przed nami: 28-30 sierpnia 2021 r. w Świeradowie Zdroju. Równocześnie informujemy, że nadal jest miejsce dla wielu równie wspaniałych aktywnych Seniorów naszego pięknego miasta, którym w sercu gra na zieloną nutę, a kolejne zadania jeszcze ciekawsze. Zapraszamy beneficjentów 60+ do pracy z liderami w grupach inicjatywno-realizacyjnych, by wspólnie z liderami ostatecznie zaplanować, przygotować, a potem wcielić w życie swoje pomysły na zielone inicjatywy. Wszystkim uczestnikom i wolontariuszom realizującym z nami projekt zapewnimy nieodpłatnie sale spotkań, poczęstunki i posiłki, materiały warsztatowe, pomoc administracyjną, opiekę i fachowe wsparcie merytoryczne (w tym wyjazd zwiadowczy do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu i wizytację przykładowych zrealizowanych przez mieszkańców inicjatyw w dzielnicy Wrocławia Nadodrze)  Przewidziany jest również Konkurs na najlepszą inicjatywę, a w nim listy gratulacyjne dla wszystkich, a dla zwycięzców dodatkowo drobne indywidualne nagrody oraz udział w warsztacie sieciującym środowiska senioralne na terenie Arboretum w Wojsławicach. Równolegle z działaniami zapewniamy szeroką kampanię promocyjną. Sylwetki wszystkich twórców i ich dzieła będą częścią rekomendacji skierowanych do władz samorządowych. Dzięki staraniom uczestników powstanie w przestrzeni publicznej miasta 10 trwałych śladów zaświadczających o aktywności społecznej Osób Starszych angażujących się także w sferze ekologii. Każdy przyzna, że warto zaangażować się w takie dzieło, które będzie trwać, pięknieć z latami, świadczyć o aktywności społecznej Seniorów i inspirować całą społeczność lokalną do dbałości o nasz wspólny dom. Więcej cienia w koronach drzew, zakątków z ławeczką w bujnej zieleni pełnej kolorów i zapachu kwiatów, motyli, radośnie brzęczących owadów skupionych na swojej pracy to dla wszystkich  nagroda, której nic nie jest w stanie zastąpić. Dzięki dofinansowaniu z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025. Jak już wcześniej informowaliśmy, nie tylko udział w projekcie jest całkowicie nieodpłatny, ale też zostały zapewnione środki finansowe średnio 1800,00zł na każdą inicjatywę (zakup materiałów i usług w tym 100 zł na oznakowanie).

Udział w projekcie jest nieodpłatny lecz liczba uczestników ograniczona. Rekrutacja trwa do 31 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do Biura Projektu: Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów, ul. Zielona 13of w Legnicy w godz. od 10:00 – 15:00. Liczy się data wypełnienia formularza. Wszelkich informacji udziela koordynator projektu Barbara Galant tel. 604184190.

 

12.08.2021

Otwieramy rekrutacje wolontariuszy do projektu „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica” i zapraszamy Legnickich Seniorów którym w sercu gra na zieloną nutę do grup inicjatywno-realizacyjnych. Dzięki dofinansowaniu z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025 każda grupa będzie miała średnio 1800,00zł na swoją inicjatywę. Ponadto wszystkim uczestnikom i wolontariuszom zapewniamy nieodpłatnie sale spotkań, materiały warsztatowe, pomoc administracyjną, opiekę i fachowe wsparcie merytoryczne ( w tym wyjazd do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu) posiłki i poczęstunki. Przewidziany jest również Konkurs na najlepszą inicjatywę, nagrody i wyjazd dla zwycięzców do Arboretum w Wojsławicach. Więcej w naszym mieście Legnicy cienia w koronach drzew, zakątków z ławeczką w bujnej zieleni pełnej kolorów i zapachu kwiatów, motyli, radośnie brzęczących owadów skupionych na swojej pracy to nagroda, której nic nie jest w stanie zastąpić. Warto zaangażować się w takie dzieło, które będzie trwać, pięknieć z latami i zaświadczać o swoich twórcach inspirując młode pokolenia do dbałości o nasz wspólny dom. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do siedziby Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów, ul. Zielona 13of w Legnicy w godz. Od 10:00 – 15:00.

Wszelkich informacji udziela koordynator projektu Barbara Galant tel. 604184190

 

10.08.2021

Zakończyliśmy rekrutację liderów partycypacyjnego planowania i realizacji zielonych inicjatyw w toku realizacji zadania publicznego pn. „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica”.  Wspaniała dziesiątka Seniorów, zdecydowanych wiele zrobić dla piękna naszego miasta i siebie, dla zdrowia i pomyślności wszystkich mieszkańców, przygotowuje się do warsztatowego szkolenia partycypacyjnego planowania przestrzeni publicznej. Dzięki dofinansowaniu z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+ na lata 2021-2025 warsztaty obywają się w trybie wyjazdowym i są dla uczestników nieodpłatne.

I zjazd odbędzie się 13-15 sierpnia 2021 r, w Szklarskiej Porębie, a II zjazd już 28-30 sierpnia 2021 r. w Świeradowie Zdroju. Liderzy po ukończeniu szkolenia staną na czele 5-cio osobowych grup roboczych, które wspólnie wypracują i zrealizują swoje zielone inicjatywy. Bądźcie z nami w kontakcie. Będziemy szczegółowo Was informować o przebiegu warsztatów i postępach naszych liderów oraz dalszych działań projektowych.

 

04.08.2021

pobierz formularz zgłoszeniowy

 

28.07.2021

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym Newsletterem:

NEWSLETTER 2

 

26.07.2021

Publikujemy nasz pierwszy Newsletter opracowany w toku realizacji zadania publicznego pn.”Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025. Newslettery zamieszczane będą cyklicznie co miesiąc. Zawierać będą aktualności, ciekawe informacje i planowane działania. Zachęcamy Seniorów do współpracy z nami przez cały okres realizacji projektu. Każdy pomysł i zaangażowanie mieszkańców w utrzymanie i powiększanie obszarów zielonych, to piękniejsza i zdrowsza przestrzeń publiczna naszego miasta. Zapraszamy. Bądźcie z nami kontakcie tel. 604184190. Osoby, które chciałyby otrzymywać newslettery na swoje skrzynki e-mal prosimy napisać do nas na adres: psszelegnica@vip.wp.pl i podać adres e-mail.

NEWSLETTER 1

 

17.07.2021

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów uprzejmie informuje, że 1 czerwca 2021 r., rozpoczęło realizację zadania publicznego pt.„Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica”, dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025.  Realizacja zadania trwać będzie do 31 grudnia 2021 r.

Głównym celem projektu jest zainspirowanie społeczności Legnicy do wspólnego działania na rzecz utrzymania i sukcesywnego powiększania zielonych przestrzeni publicznych poprzez zwiększenie teoretycznych i praktycznych kompetencji obywatelskich w zakresie partycypacji społecznej. Projekt skierowany jest do Osób 60 + aktywnych mieszkańców Legnicy – lokalnych orędowników ekologi i przyrody, przedstawicieli środowisk senioralnych i organizacji pozarządowych, którzy chcieliby zaangażować się w rewitalizację oraz tworzenie enklaw zieleni, misternych ogródków, miejsc i skwerków publicznych, parku, zieleńców osiedlowych, w sadzenie drzew i krzewów, itp., Dzięki otrzymanej dotacji mamy możliwość wspólnie z mieszkańcami Legnicy zrealizować wiele ciekawych działań, w toku których powstanie 10 zielonych inicjatyw w przestrzeni publicznej naszego miasta na łono natury.  Czym jest zieleń w mieście i jak wielkie ma znaczenia dla życia, zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi. Odczuwamy to szczególnie w skwarze lata szukając chłodnego cienia lub głębszego oddechu uciekając z miasta.

Zaplanowane działania w ramach projektu:

 1. Warsztaty partycypacyjnego planowania przestrzeni – 2 zjazdy po 3 dni wyjazdowego szkolenia dla 10 osób 60+ w zakresie partycypacyjnego włączania seniorów w planowanie i wdrażanie działań obywatelskich w zakresie miejskich zielonych przestrzeni publicznych. Zapewniamy wykwalifikowanych trenerów, przerwy kawowe, materiały warsztatowe, noclegi, wyżywienie, transport i ubezpieczenie. Szkolenie ma za zadanie fachowo przygotować uczestników do prowadzenia kampanii społecznych na rzecz zazieleniania przestrzeni miejskiej i będzie wspierać uczestników w planowaniu, projektowaniu, realizacji i oznakowaniu powstających zielonych inicjatyw. Liderzy zielonych inicjatyw po zakończonym szkoleniu otrzymają certyfikaty. To oni w kolejnych działaniach będą kierować realizacją zielonych Wypracowane w toku szkolenia rekomendacje dotyczące sposobów partycypacji społecznej seniorów w życiu publicznym oraz wskazane dobre praktyki inicjatyw obywatelskich zostaną przekazane władzom samorządowym.
 2. Jednodniowy warsztat terenowy w formie wyjazdu studyjnego do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu oraz wizyty w czterech zazielenionych przez mieszkańców przestrzeniach miejskich. dla grup roboczych (realizatorów inicjatyw: lider + 4 wolontariuszy 60+). Wykład w czasie wyjazdu na temat doboru roślin i dobre praktyki zagospodarowania podwórek miejskich dzielnicy Nadodrze to kolejne wsparcie planowania i realizacji własnych inicjatyw przez uczestników projektu i wolontariuszy.
 3. Spotkania Grup roboczych przygotowujące seniorów do wdrażania zielonych inicjatyw. W czasie spotkań nastąpi dopracowanie 10 pomysłów na zielone inicjatywy przez liderów zielonych inicjatyw i ich grupy. Wykonanie projektów, pozyskanie potrzebnych uzgodnień i zgód, zakupienie materiałów.
 4. Realizacja zielonych inicjatyw zakończona Konkursem na Najciekawszą Zieloną Inicjatywę Senioralną. 10 Liderów i ich grupy przy wsparciu społecznie pracujących członków Stowarzyszenia oraz wsparciu opiekuna specjalisty, zrealizują 10 zielonych inicjatyw (zagospodarowanie niewielkich skwerków, ogródki przydomowe we wspólnotach, rabaty, drzewa w ciągach komunikacyjnych, trawniki, kwietniki w parku i na osiedlach itp pomysły zagospodarowania zielenią przestrzeni publicznych Legnicy) podjętych i zaplanowanych podczas warsztatu partycypacyjnego planowania i grup roboczych. Wszystkie inicjatywy wezmą udział w Konkursie na Najciekawszą Zieloną Inicjatywę Senioralną. Wykonawcy 4 wyróżnionych w konkursie inicjatyw otrzymają drobne nagrody i dyplomy oraz wezmą udział w spotkaniu sieciującym, a pozostali otrzymają dyplomy za uczestnictwo.
 5. Wyjazdowe spotkanie sieciujące organizacje i środowiska senioralne biorące udział w projekcie odbędzie się w Arboretum w Wojsławicach. Udział wezmą laureaci Konkursu na Najciekawszą Zieloną Inicjatywę oraz 8 osób –zaproszonych przedstawicieli organizacji senioralnych.
 6. Upowszechnienie idei zakładania stref zieleni oraz aktywnych osób starszych zaangażowanych w projekt wśród innych mieszkańców miasta.

Przewidujemy różnorodnie i szeroko prowadzone przez Stowarzyszenie działania promocyjne i medialne. Rewitalizacja zielonych przestrzeni publicznej miasta prowadzona przez Osoby Starsze nie pozostanie niezauważona. Będzie ważnym przykładem aktywności obywatelskiej, samoorganizacji, planowania i realizacji działań, partycypacyjnego włączania się seniorów w życie społeczne. Wizerunek praktycznie zaangażowanego Seniora w kreowanie terenów zielonych będzie inspirował aktywność młodszych pokoleń. Uczestnicy i ich działania w toku realizacji projektu będą promowani poprzez stronę internetową Stowarzyszenia, Facebook i inne media. Pomożemy uczestnikom założyć elektroniczne skrzynki pocztowe i udostępnimy komputery, by mogli na bieżąco kontaktować się, otrzymywać newslettery i informacje.

Prowadzona lokalna kampania społeczna będzie kształtowała w przestrzeni publicznej pozytywny wizerunek aktywnego i świadomego ekologicznie obywatela seniora, partnera w dyskusji publicznej.

 1. Zarządzanie projektem.

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów na czas realizacji zadania publicznego zapewnia biuro projektu w pomieszczeniach siedziby przy ul. Zielonej 13of w Legnicy.

Godziny otwarcia biura dla beneficjentów w każdy dzień tygodnia od godz. 11:00 do 12:00.

Zapraszamy do kontaktu.

Koordynator projektu: Barbara Galant tel. 604184190, e-mail: psszelegnica@vip.wp.pl

Uwaga: wkrótce rekrutacja do projektu. Bądźcie z nami w kontakcie.

Udział w projekcie jest nieodpłatny.

 

15.07.2021

Szanowni legniccy Seniorzy !

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów z siedzibą ma zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do udziału w realizacji zadania publicznego pn. „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica”. Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025. Udział uczestników w projekcie jest nieodpłatny.

Głównym celem projektu jest partycypacja obywatelska legnickich seniorów, podniesienie ich aktywności społecznej oraz kreowanie pozytywnego inspirującego wizerunku osób starszych w życiu publicznym poprzez zachęcenie ich, by realizowali swoje pasje, aktywnie włączali się i działali na rzecz dobra społecznego. Zrealizowane w ramach projektu zielone inicjatywy, pozostaną w przestrzeni publicznej miasta i będą długo po zakończeniu projektu oddziaływać inspirująco na lokalną społeczność i władze samorządowe; do utrzymania, odnawiania i sukcesywnego powiększania publicznych zielonych przestrzeni miasta tak niezbędnych dla urody miasta oraz zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców.

Działania projektowe:

 1. Warsztaty partycypacyjnego planowania przestrzeni – 48 godz. cykl szkoleniowy (2 trzydniowe zjazdy integracyjno-szkoleniowe) w toku którego 10 uczestników nabędzie kompetencje liderów partycypacyjnego planowania zielonych przestrzeni miejskich; podejmowania i planowania, organizacji, realizacji inicjatyw, zarządzania grupą, partycypacyjnego uczestnictwa w życiu publicznym i prowadzenia kampanii społecznych. Zapewniamy ciekawy program zajęć warsztatowych, wykwalifikowanych trenerów, doskonałe warunki i materiały warsztatowe, noclegi, wyżywienie, transport i ubezpieczenie. Liderzy Zielonych Inicjatyw Miejskich staną na czele Grup Roboczych przygotowujących i realizujących zielone inicjatywy w przestrzeni publicznej Legnicy.
 2. Jednodniowy warsztat terenowy dla Grup Roboczych, odbędzie się w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu z wizytą studyjną na 4 zrewitalizowanych przez mieszkańców podwórkach Wrocławia Zapewniamy wsparcie merytoryczne ekologa-przyrodnika, logistyczne, opiekunów, bilety do ogrodu, posiłek oraz transport z ubezpieczeniem.
 3. Grupy Robocze ( Lider + 4 wolontariuszy + członek Stowarzyszenia ) w czasie 2 spotkań zaplanują i opracują projekty zielonych inicjatyw. Zapewniamy opiekunów, wsparcie merytoryczno – logistyczne, miejsce spotkań, materiały warsztatowe, poczęstunek.
 4. Realizacja 10 inicjatyw zielonych w publicznej przestrzeni Legnicy przez Grupy Robocze. Zapewniamy wszelkie niezbędne wsparcie merytoryczno – logistyczne, opiekuna oraz materiały do wykonania inicjatyw, poczęstunki, trwałe tabliczki informacyjne do oznaczenia inicjatyw.
 5. Konkurs na Najciekawszą Inicjatywę. Twórcy 4 zwycięskich Inicjatyw otrzymają drobne nagrody, wszyscy dyplomy. Laureaci dodatkowo wezmą udział w wyjazdowym spotkaniu sieciującym legnickie organizacje i środowiska senioralne.
 6. Spotkanie sieciujące legnickie organizacje i środowiska senioralne, które odbędzie się w Arboretum w Wojsławicach. Zapewniamy profesjonalnych prowadzących, doradcę przyrodnika, posiłek, bilety do Arboretum, transport i ubezpieczenie.
 7. Uczestnicy otrzymywać będą comiesięczne Newslettery z realizacji działań, a po zakończeniu projektu sylwetki realizatorów i ich inicjatywy wraz z wypracowanymi rekomendacjami zostaną przekazane władzom samorządowym.

Rekrutacja otwarta do 31 lipca 2021 r., do godz. 16:00

Już dziś pobierz formularz rekrutacyjny w biurze projektu w godz. 9:00 – 15:00, lub pobierz, wypełnij, podpisz i przyślij pdf pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres biura projektu.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje prawidłowo wypełniony formularz i list motywacyjny. Kryteria wyboru: chęć podniesienia swoich obywatelskich kompetencji i gotowość przyjęcia roli lidera inicjatyw. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione i otrzymają harmonogram działań. Przewidywany termin I zjazdu 6-8 sierpnia 2021 r.

Informacji udziela Koordynator Projektu Barbara Galant tel. 604184190