Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zdjęcie drzew

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów w Legnicy – W końcu mamy czas dla siebie

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zdjęcie pomostu

  • Start
  • Nie rezygnują z aktywnego życia

Nie rezygnują z aktywnego życia

 

 

0001ministerstwoPolskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów ulotka fio

 

 

 

 

 

Krystyna Zajko-Minkiewicz

 

Nie rezygnują z aktywnego życia

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zdecydowanie mówi nie społecznemu wykluczeniu i od kwietnia 2016 roku realizuje zadanie publiczne pt. „Zwiększenie udziału legnickich seniorów w życiu publicznym miasta” pn.„Cenna aktywność”. Projekt ten został dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Obejmuje on cztery bloki działań: 2 szkolenia dla 12 seniorów na moderatorów debat, 2 spotkania grupy roboczej złożonej z dziesięcioosobowego zespołu wolontariuszy 60+ i dwunastu przeszkolonych w ramach projektu moderatorów, 2 debaty publiczne na tematy wyłonione z rekomendacji przeprowadzonej podczas spotkań grupy roboczej i wreszcie kampanię informacyjno – promocyjną, która stanowić będzie ich zwieńczenie. W dniach 26-28 sierpnia 2016 r. w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu odbył się I zjazd szkoleniowy dla moderatorów debat. Jego celem było kształcenie umiejętności seniorów w zakresie: wystąpień publicznych, wykorzystania technik partycypacyjnych, organizacji i prowadzenia otwartych spotkań dla mieszkańców oraz wykorzystania różnych form komunikacji społecznej. 21 września 2016 r, o godz. 15:00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Jordana 17 w Legnicy na sali konferencyjnej odbędzie się pierwsze spotkanie grup roboczych, podczas którego uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego sprawdzenia już nabytej wiedzy. Wraz z 10 wolontariuszami rozpoczną pracę nad propozycjami tematów na dwie otwarte debaty publiczne seniorów 60+, które przygotują i poprowadzą moderatorzy po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu certyfikatu. II zjazd szkoleniowy dla moderatorów odbędzie się na przełomie września i października, a tuż po nim kolejne spotkanie grupy roboczej, w trakcie którego zostaną opracowane wnioski i rekomendacje, zamieszczone w końcowym raporcie. 19 i 26 października odbędą się dwie otwarte debaty publiczne, na które organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych seniorów naszego miasta. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zachęca seniorów 60+, liderów środowisk senioralnych aktywnych w przestrzeni publicznej, do wolontariackiego wsparcia moderatorów debat i Stowarzyszenia w pracy nad zwiększeniem udziału legnickich seniorów w życiu publicznym Legnicy. W aktualnej sytuacji demograficznej aktywność seniorów 60+ ma szczególnie znaczenie dla dalszego rozwoju naszego miasta, dlatego wyznaczanie właściwych kierunków polityki senioralnej może okazać się w niedalekiej przyszłości bezcenne. Powszechnie wiadomo, że osoby w wieku przedemerytalnym i emerytalnym są najmniej aktywne społecznie, rzadko zabierają głos w dyskusjach publicznych, obawiają się bowiem, że ich poglądy, wartości i potrzeby zostaną uznane – zwłaszcza przez młodych – za zwietrzałe, nieprzystające do współczesności, demode. Mimo że posiadają ogromne doświadczenie, wiedzę i umiejętności, nie są brani pod uwagę jako ludzie kreatywni, w pełni uprawnieni do decydowania o rozwoju miasta. Czują się pomijani w dyskusjach dotyczących ich społecznego statusu. O ich potrzebach decydują ludzie znacznie młodsi, którzy nie zawsze liczą się z głosem samych zainteresowanych. Projekt „Cenna aktywność” ma istniejący stan rzeczy zmienić, stworzyć realną przestrzeń do publicznej dyskusji legnickich seniorów w sprawach ważnych nie tylko dla nich, ale również dla całego miasta, które będzie miało coraz więcej mieszkańców w starszym wieku i to z myślą o nich należy włączyć seniorów do społeczności aktywnej, mającej prawo głosu, wspierającej samorząd lokalny i inne podmioty swoim doświadczeniem i wiedzą. Celem głównym tego zadania publicznego jest pokonanie podstawowych barier wynikających z braku umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, tj. publicznego zabierania głosu, wystąpień na forum, korzystania z technik partycypacyjnych, prowadzenia otwartych i grupowych spotkań. Gdy seniorzy pokonają powyższe bariery, wzrosną ich kompetencje w zakresie pełnienia funkcji doradczych, konsultacyjnych i opiniodawczych. Wypracowane wnioski z debat będą cenną informacją dla samorządu w kreowaniu polityki senioralnej. Bez wątpienia.

7765

 

SENIORÓW 60+ CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY PROSIMY o KONTAKT

e-mail: psszelegnica@vip.wp.pl lub telefonicznie : 604184190

Odpowiemy na każdy telefon. Koordynator projektu : Barbara Galant

ZAPRASZAMY !