Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zdjęcie drzew

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów w Legnicy – W końcu mamy czas dla siebie

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zdjęcie pomostu

  • Start
  • Aktualności
  • Efekt projektu pn. Aktywizacja międzypokoleniowa na rzecz społeczności seniorów znajdujących się na emeryturze pn. Domy Otwartych Serc- dofinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego