Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zdjęcie drzew

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów w Legnicy – W końcu mamy czas dla siebie

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zdjęcie pomostu

 • Start
 • STRATEGIA PARTYCYPOLIS – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica

STRATEGIA PARTYCYPOLIS – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica

 

 

30.12.2021

Serdecznie dziękujemy

 

23.12.2021

Przedstawiamy rekomendacje wypracowane w czasie realizacji projektu „Strategia Partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica”, finansowanego z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Programu na rzecz aktywności Osób Starszych AKTYWNI+ na lata 2021-2025:

Rekomendacje

 

21.12.2021

21 grudnia 2021 r., „Zakątek Przyjaźni” przy ul. Zielonej 13of w Legnicy – jedenasta zielona inicjatywa legnickich seniorów w projekcie „Strategia Partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica”, finansowanym z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Programu na rzecz aktywności Osób Starszych AKTYWNI+ na lata 2021-2025, wspierana przez władze samorządowe Legnicy, jeszcze nie zasnęła na zimę. Na betonie stanęła zielona, żywa, pachnąca choinka, strojna rękoma gospodarzy zakątka, czyli nas wszystkich, którzy tu mamy siedziby i naszych gości: pani Henryki Zdziech Ogrodnika Miejskiego Legnicy, pani Marioli Szymczak Prezesa Legnickiego Stowarzyszenia Amazonek „AGATA” z członkami zarządu i wszystkich osób, których nie wymieniliśmy, a zaszczyciły nas dziś swoją obecnością w świętowaniu przyjaźni na przedświątecznym spotkaniu przy choince. Choinka ma naszą energię pełnych miłości, kochających serc i ciepła pomocnych rąk. Jest, by nieść nadzieję, cieszyć oczy i uradować każdego kto na nią spojrzy. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów dziękuje wszystkim, którzy do tego przyczynili, za to że jesteśmy razem. Życzymy, by nadchodzące Święta Bożego Narodzenia były wymarzone, a Nowy Rok 2022 przyniósł każdemu dobry czas.

 

17.12.2021

Jedenasta inicjatywa w projekcie „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica” to też wspólna zielona pachnąca choinka. Bądźcie z nami.

 

Nasz Edward napisał wiersz i w akcji RMF na legnickim Rynku zdobył piękną żywą choinkę do naszego „Zielonego Zaułka Przyjaźni”. Brawo Edward !!! Cieszymy się, gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów.

 

07.12.2021

Szanowni Państwo to ostatni nasz newsletter w tym roku, ale nie ostatnie informacje. Działania jeszcze trwają. Zachęcamy do ich śledzenia w ramach projektu „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica”. Bądźcie z nami w kontakcie.

Newsletter Nr 7.

 

01.12.2021

Wydarzenie 30 listopada 2021 pn. „Świadome posiadanie piersi gwarancją zdrowia” odbyło się w zabytkowej auli Legnickiej Biblioteki Publicznej. To już druga inicjatywa w projekcie „Cenna aktywność Rad Seniorów”. Tym razem zrealizowana przez członków Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy w porozumieniu z Legnickim Stowarzyszeniem Amazonek „AGATA”. Głównym celem było uświadomienie potrzeby oraz przybliżenie techniki samobadania piersi. Wydarzenie zaszczyciła swoją obecnością pani Barbara Morawiec Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem co pokazują fotografie. Widać też świetną atmosferę integracji i swobodnej dyskusji oraz chęć nauczenia się samobadania. Samobadanie zapewnia wczesne wykrycie zmian, kiedy nie są jeszcze groźne zapewniły prowadzące. Warsztaty zorganizowały i prowadziły członkinie zarządu Legnickiego Stowarzyszenia Amazonek „AGATA” Alina Zienowicz Radna Seniorów i Wice Prezes jako prowadząca, Mariola Szymczak Prezes, Alicja Paczwa i Jolanta Suszczyk członkinie zarządu. Uczestnicy mieli udostępnione bardzo cenne broszury i materiały merytoryczne dla osób z chorobą nowotworową piersi. Uczestnicy przed warsztatem otrzymali materiały umożliwiające sporządzanie notatek i zapisywania kontaktów, a na zakończenie smaczny poczęstunek. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów gratuluje pomysłu i prowadzenia. Radni Seniorzy mają duży potencjał i potrafią się nim dzielić. Dziękujemy.

 

28.11.2021

 

Powstaje Zielony Zakątek Przyjaźni ul. Zielona 13of w Legnicy – jedenasta Zielona Inicjatywa Senioralna zadania publicznego „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica”, dofinansowanego z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków wieloletniego programu na rzecz Osób Starszych AKTYWNI+ na lata 2021-2030. Jest to spontaniczny, wspaniały efekt tego zadania – satysfakcja ze sprawczości i efektów pracy dla dobra wspólnego zintegrowała środowiska i zainspirowała do wspólnego działania. Zielony Zakątek Przyjaźni będzie służył wszystkim podmiotom mających siedzibę w budynkach pod tym adresem, a jako otwarty w podwórzu również okolicznym mieszkańcom. Dziękujemy Prezydentowi Miasta Legnica za nieodpłatne przekazanie trzech ławek i kosza na odpady do wyposażenia Zakątka. Malujemy ogrodzenie i ustawiamy gazony z ziemią Działkowcy obiecali sadzonki kwiatów na wiosnę.
Seniorzy chciejcie być aktywni tak jak chcecie i bądźcie z nami w kontakcie (tel. 604184190 lub osobiście w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów ul. Zielona 13of). Każdy może się do nas przyłączyć.

 

24.11.2021

 

Kolorowy Zakątek Pod Blokiem ul. Planetarna 7,8,9 – Lider partycypacyjnego planowania przestrzeni Grażyna Deredas. Tabliczka informacyjna zamocowana. Można z dumą ogłosić, że praca w tym roku zakończona. Rośliny pięknie się przyjęły, zabezpieczone łatwo przetrwają zimę, a na wiosnę pokażą swoją moc i piękno. Inicjatywa została wykonana przez Seniorów w ramach zadania publicznego pt. Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych miasta Legnica” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów, dofinansowanego z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków wieloletniego programu na rzecz Osób Starych AKTYWNI+ na lata 2021 – 2030.

 

21.11.2021

19 listopada 2021 r., w pięknej zabytkowej auli Legnickiej Biblioteki Publicznej odbył się warsztat sieciujący środowiska senioralne twórców dziesięciu zielonych inicjatyw w przestrzeni publicznej miasta Legnica. Zostaliśmy zaszczyceni uczestnictwem znakomitych gości – przedstawicieli wykonawczych władz samorządowych: Pani Jadwigi Zienkiewicz Zastępcy Prezydenta Miasta Legnicy, Pani Henryki Zdziech Ogrodnika Miejskiego Legnicy, Pani Agaty Tokarz – Puzio Pełnomocnika Prezydenta Miasta Legnicy d.s Organizacji Pozarządowych oraz Pana Przemysława Rogowskiego Dyrektora Wydziału Środowiska i Gospodarowania Odpadami. Ponadto osobiście przybyli prezesi środowisk senioralnych twórców: Pani Teresa Zyzało Prezes Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Legnicy, Pani Wiesława Czabajska Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Konwalia.
Wykład wprowadzający wygłosiła Pani Ewa Kosińska, biolog-ekolog, pedagog i wykładowca z dziedziny ochrony środowiska i ekologii. Liderzy partycypacyjnego planowania przestrzeni przedstawili swoje grupy oraz zrealizowane z nimi inicjatywy. Wystąpienia miały formę swobodnej wypowiedzi. Za tło służyły zamieszczane na bieżąco w czasie realizacji posty i informacje o inicjatywach ze strony projektu na facebooku. Niektórzy z Liderów opracowali prezentacje. Wszyscy członkowie grup realizujący inicjatywy otrzymali listy pochwalne, a Liderzy w uznaniu ich niełatwej pracy dodatkowo upominki przekazane przez Prezydenta Miasta Legnica. W otwartej dyskusji zabrali głos nasi szacowni goście oraz wypowiedzieli się uczestnicy. Wspólnymi głosami została przez podjęta inicjatywa rozpoczęcia w 2022 r., ukwiecania Parku Miejskiego w Legnicy. Rozpoczniemy od alei Orła Białego i marzymy, że dołączą do nas młodzi, bo razem możemy więcej. Tworząc żywe enklawy kolorów i zieleni uczynimy nasze miasto zdrowszym i jeszcze piękniejszym. Z Liderami i członkami grup realizacyjnych inicjatyw wykonanych w projekcie zostały podpisane porozumienia współpracy zapewnienia trwałości efektów ich pracy na okres 5-ciu lat. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów jest dumne z wspólnie wykonanych zadań i bardzo dziękuje wszystkim przybyłym za udział w warsztacie oraz uczestnikom projektu biorącym udział na różnych etapach realizacji, ale szczególnie tym który zrealizowali swoje inicjatywy, są z nami w każdym działaniu, na dobre i na złe. Dzieła Waszych serc i rąk są ponadczasowe. Legniccy Seniorzy, Legniczanie zapraszamy do dalszej współpracy. Zapraszamy do współpracy z Liderami administratorów terenu jako przyszłych formalnych właścicieli wybudowanej zieleni na użyczonych terenach. To jeszcze nie koniec naszego projektu. W realizacji jest jeszcze jedenasta – dodatkowa, wspólna inicjatywa, realizowana jako wartość dodana zadania publicznego. Nazwaliśmy ją „Zakątek Przyjaźni” ul. Zielona 13of w Legnicy gdyż powstaje na rzecz wspólnego dobra, przy wsparciu Prezydenta Miasta Legnicy, Harcerzy oraz wielu innych osób prawnych i fizycznych. za zgodą dysponenta na przeznaczenie zaoszczędzonych przez Stowarzyszenie środków na zakup potrzebnych materiałów dla tej inicjatywy. Zgłoszenia chętnych do współpracy przyjmuje i informacji udziela koordynator projektu: Barbara Galant tel. 604184190. Zapraszamy.

 

19.11.2021

   

Zielony Skwer „Pod Orzechem” – Lider partycypacyjnego planowania przestrzeni: Waldemar Czabajski. Skwer został oznakowany, a rośliny zabezpieczone na zimę. Wiosna pokażą swoja siłę, piękniejąc z upływającym czasem. Inicjatywa została zrealizowana w projekcie „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych miasta Legnica”, współfinansowanego z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków wieloletniego programu na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI+” na lata 2021 – 2025. Realizator zadania publicznego Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów gratuluje twórczym Seniorom. Zamienili nieużytek w przyjazne miejsce spotkań dla wszystkich kochających plenery i troszczących się o przyrodę.

 

17.11.2021

 
„Ziołownik” Przyjazny Kącik Ogrodniczek ul. Korfantego 1 w Legnicy – Lider partycypacyjnego planowania przestrzeni Barbara Kontny.
Inicjatywa oznakowana, nasadzone drzewa i krzewy ładnie się przyjęły, dobrze zabezpieczone na zimę pokażą swoją siłę i piękno wiosną, ale spójrzmy, ziołownik jeszcze kusi smakoszy. Inicjatywa została zrealizowana w ramach zadania publicznego pn „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica” współfinansowanego z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków wieloletniego programu na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI+ na lata 2021 – 2030. Wymyśliły i wykonały ją wyłącznie Osoby Starsze przy wsparciu swoich przyjaciół również Seniorów. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów gratuluje twórcom pomysłu zrodzonego z empatii i zrozumienia potrzeb Osób Starszych, które kochają ogrody, ale mają ograniczenia ruchowe uniemożliwiające schylanie się. To również dobry przykład dla młodych, jak pomóc swoim dziadkom, by byli zdrowi i mogli jak najdłużej uprawiać swoje ukochane rośliny na działce lub w ogrodzie.

17.11.2021

Zielone Podwórko „Oaza Spokoju” ul. Wrocławska 181 – Lider partycypacyjnego planowania przestrzeni: Wiesława Czabajska. Drobne rzeczy wymagają dużo staranności i starań, ale czynią rzeczy wielkimi. Wspaniała inicjatywa jak funkcjonalnie i w zgodzie zagospodarować przestrzeń publiczną, pomyślana i wykonana przez Seniorów dla dobra wspólnego współfinansowana z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków wieloletniego programu na rzecz Osób Starszych AKTYWNI+ na lata 2021 – 2030. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów gratuluje twórcom udanego dzieła. Jesteśmy dumni, że mogliśmy z Wami współpracować. Tak wiele jest zaniedbanych podwórek. Zachęcamy Legniczan do naśladowania Seniorów.

 

17.11.2021

Zielonozaczytani ul. Piastowska 22 – Lider partycypacyjnego planowania przestrzeni Barbara Morawiec.
Wszystko zabezpieczone na zimę, oznakowane, przygotowane na wiosenny bum natury. Inicjatywa zaplanowana i wykonana przez Osoby Starsze dla dobra wspólnego w ramach realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zadania publicznego pn. „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych miasta Legnica współfinansowanego z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków wieloletniego programu na rzecz Osób Starszych AKTYWNI+ na lata 2021 – 2025. Gratulujemy pomysłu i wykonania. Już nie możemy się doczekać na piękno Waszego dzieła gdy dotknie go energia wiosny. Szanowni mieszkańcy ta zielona czytelnia jest dla Was. Zapraszamy.

 

17.11.2021

Zielony Ekran Izolacyjny ul. Jaworzyńska/Boiskowa 1 – Lider partycypacyjnego planowania przestrzeni Danuta Borówko.
Wszystko pięknie oznakowane i zabezpieczone na zimę. Ta obywatelska inicjatywa została zaplanowana i zrealizowana przez seniorów dla dobra wspólnego w projekcie „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica” współfinansowanym z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków wieloletniego programu na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI+ na lata 2021 – 2030. Seniorom trochę pomagali młodzi zachęceni przez Lidera. Teraz, ale jeszcze bardziej na wiosnę będzie potrzebować wszystkich, którzy pragną tak jak twórcy, by to dzieło przetrwało i rozwijało się, dobrze służąc naszemu zdrowiu i poczuciu piękna. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów jest dumne mogąc współpracować z takimi społecznikami.

 

16.11.2021

„Zielony Skwerek dla Mieszkańców” ul. Łowicka 30 w Legnicy – Lider partycypacyjnego planowania przestrzeni Bożena Roś, został przygotowany do zimy i oznakowany. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów gratuluje seniorom – uczestnikom projektu ” Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych miasta Legnica” –  pomysłu i wykonania inicjatywy. Równocześnie zachęcamy sąsiadów (nie tylko seniorów) do współpracy dla dalszego utrzymania i rozwijania inicjatyw społecznie użytecznych.

 

16.11.2021

Zachęcamy do śledzenia naszych kolejnych działań w ramach projektu: 

Newsletter Nr 6

 

15.11.2021

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów z dumą ogłasza, że inicjatywa pn. Kwitnąca Wspólnota ul. Krzemieniecka – Lider partycypacyjnego planowania przestrzeni Jadwiga Pawlak, zrealizowana przez Seniorów w ramach projektu pn.”Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych miasta Legnica” została zabezpieczona na zimę i oznakowana. W kolejnych latach dzieło seniorów otoczone ich troskliwą opieką – i mamy nadzieję innych członków Wspólnoty, będzie rosło, piękniało i cieszyło wszystkich mieszkańców. Gratulujemy twórcom i życzymy, by posadzone rośliny rosły zdrowo, i dawały Wam wiele satysfakcji gdy w latach następnych będą rozwijać się, a wiele osób przyłączy się do Was , by pomagać Wam pielęgnować nasadzenia w latach następnych. Zadanie jest dofinansowane z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków wieloletniego programu na lata 2021 – 2025.

 

14.11.2021

Zaproszenie na spotkanie sieciujące środowiska senioralne.
W dniu 19 listopada 2021 r., w zabytkowej auli Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piastowskiej 22 odbędzie się spotkanie sieciujące środowiska senioralne i twórcami dziesięciu zielonych inicjatyw zrealizowanych w przestrzeni publicznej Legnicy. Wykaz załączamy poniżej. Każda inicjatywa otrzymała dofinansowanie na potrzebne materiały i oznakowanie w kwocie 1800,00zł. Koszty zakupu materiałów i usług były pokrywane ze środków zadania publicznego „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica”, współfinansowanego z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków wieloletniego Programu na rzecz Osób Starszych na lata 2021 – 2030. Wartość inicjatyw należy powiększyć o społeczną pracę wielu osób starszych i pomagających im przedstawicieli innych populacji.
Spotkanie ma na celu poinformowanie społeczności lokalnej o inicjatywach, poznania twórców inicjatyw aktywnych Seniorów i liderów partycypacyjnego planowania przestrzeni w celu nawiązania współpracy dla utrzymania i pielęgnacji inicjatyw w następnych latach.
Nawiązana współpraca z Urzędem Miasta w Legnicy dla realizacji zadania publicznego „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych miasta Legnica” zaowocowała bieżącym wsparciem realizowanych inicjatyw oraz wieloma propozycjami społecznie użytecznych działań obywatelskich w przestrzeni publicznej miasta. Jedną z nich, którą chcielibyśmy realizować już od wiosny jest propozycja ukwiecania alei Orła Białego w ramach działania pt.” Zwiększając bioróżnorodność ukwiecamy park”. Jest to świetna propozycja dla wszystkich, którzy kochają ogrody i zieleń, także tych, którzy musieli zrezygnować z pracy na działkach, a tęsknią za swoimi roślinami.
Dlatego równocześnie serdecznie zapraszamy zainteresowanych i chętnych do współpracy też w tym zakresie.

14.11.2021

Ostatnie działania, zabezpieczenia przed zimą, oznakowanie tabliczką informacyjną. Liderzy: Urszula Skórka i Albin Dajer z dumą oznajmiają, że staraniem mieszkańców; Seniorów i pomocy sąsiedzkiej, na zdegradowanym trawiastym terenie przy ul. Przybosia 1 w Legnicy, na Osiedlu „Piekary” stworzyli „Zielony Zakątek”.  Jest to inicjatywa w przestrzeni publicznej miasta, zrealizowana dla dobra społecznego w ramach zadania publicznego pn. „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych miasta Legnica” współfinansowanego z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków wieloletniego Programu na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI+” na lata 2021 – 2025, powierzonego do wykonania Polskiemu Stowarzyszeniu Szczęśliwych Emerytów.  Wszystkie rośliny, troskliwie posadzone, pięknie się przyjęły i właśnie zasypiają na zimę. Na wiosnę i w kolejnych latach Zakątek będzie potrzebował pielęgnacji, by pięknieć i dawać radość  mieszkańcom bloku i osiedla oraz każdemu kto zechce w nim spędzić choć chwilę. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zachęca mieszkańców bloku do pomocy Liderom przy pielęgnacji tej inicjatywy oraz zaprasza Seniorów i wszystkie Osoby bez względu na wiek, do współpracy przy kolejnych inicjatywach na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej naszego miasta. Kontakt: w siedzibie Stowarzyszenia ul. Zielona 13of, 59-220 Legnica w dni powszednie w godz. 14:00 – 15:00, lub e-mail: psszelegnica@vip.wp.pl lub telefonicznie: 604184190. Zapraszamy

 

14.11.2021

 

Ostatnie zabezpieczenia przed zimą i z dumą informujemy Obywateli, że tu w Parku Miejskim w Legnicy przy alei Stefani Sempołowskiej staraniem Seniorów został założony „Kolorowy Ogród Motyli”. Lider: Marianna Biegaj. Jest to inicjatywa w przestrzeni publicznej miasta, zrealizowana dla dobra społecznego,  w ramach zadania publicznego pn. „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych miasta Legnica” współfinansowanego z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków wieloletniego Programu na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI+” na lata 2021 – 2025, powierzonego do wykonania Polskiemu Stowarzyszeniu Szczęśliwych Emerytów. Wszystkie sadzonki Budlei Dawida pięknie się przyjęły i teraz nasz ogród zasypia na zimę. Na wiosnę i w kolejnych latach będzie potrzebował pielęgnacji, by pięknieć i dawać radość każdemu kto zechce go odwiedzić. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zachęca legnickich Seniorów i wszystkie osoby bez względu na wiek do współpracy na rzecz zwiększania zielonych przestrzeni w naszym mieście. Kontakt: w siedzibie Stowarzyszenia ul. Zielona 13of, 59-220 Legnica w dni powszednie w godz. 14:00 – 15:00, albo e-mail: psszelegnica@vip.wp.pl lub telefonicznie: 604184190. Zapraszamy.

 

03.11.2021

       

Legniccy Seniorzy dbają o swoje inicjatywy wykonane razem z Polskim Stowarzyszeniem Szczęśliwych Emerytów w trwającym projekcie pn. „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica”. Projekt jest współfinansowany z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI+” na lata 2021-2025. Zielony Ekran Izolacyjny został zabezpieczony przed gryzoniami i przypadkowym wykoszeniem. Teraz ma doskonałe warunki i rosnąć zdrowo ku radości twórców, a w przyszłości ptaków i nas wszystkich gdy na drzewach rozbłysną czerwone i żółte korale jarzębiny. Świetni jesteście legniccy Seniorzy. Dumni jesteśmy, że możemy z Wami współpracować.

 

31.10.2021

Kolorowy Ogród Motyli w części Parku Miejskiego w Legnicy założony w bieżącym roku przez legnickich seniorów, bezpiecznie rośnie otoczony troską Legniczan.

Prace zabezpieczenia sadzonek Budlei Dawida przed smakoszami i przypadkowym wykoszeniem zostały zakończone. Teraz przez zimę będziemy je odwiedzać i doglądać, bo pięknie się przyjęły. Ogród powstał z inicjatywy – pomysł i praca mieszkańców – legnickich seniorów, we współpracy z Prezydentem Miasta Legnica w ramach zadania publicznego pn. Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych miasta Legnica dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych Aktywni+ na lata 2021-2025, realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów. Legniczanie, otoczmy opieką ten ogród. Niech zdrowo rośnie i rozkwitnie wabiąc motyle ku radości naszych dzieci, wnuków i naszej.

 

26.10.2021

20 października 2021 r. laureaci konkursu na „Najciekawszą Zieloną Inicjatywę”:

I miejsce „Zielony Ekran Izolacyjny” ul. Jaworzyńska/Boiskowa 1;

II miejsce” Zielonozaczytani” ul. Piastowska 22;

III miejsce „Kolorowy Zakątek Pod Blokiem” ul. Planetarna 7, 8 i 9;

IV miejsce „ Kolorowy Ogród Motyli” część im. S. Sempołowskiej Parku Miejskiego

wzięli udział w wizycie studyjnej – terenowym warsztacie sieciującym organizacje biorące udział w projekcie, którą zorganizowano na terenie największego Ogrodu Dendrologicznego na Dolnym Śląsku, w Arboretum w Wojsławicach. Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli ważnych dla legnickich seniorów środowisk. Udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Miasta Legnicy: pani Henryka Zdziech Ogrodnik Miejski i pani Agata Tokarz – Puzio Pełnomocnik Prezydenta d.s. Organizacji Pozarządowych oraz przedstawiciele; pani Alina Zienowicz przedstawiciel Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy, pani Julia Korytowska Prezes Koła Legnica Polskiego Związku Niewidomych, pani Irena Zając przedstawiciel Domu Dziennego Pobytu w Legnicy oraz pan Edward Kciuk najbardziej aktywny senior w czasie realizacji inicjatyw. Spotkanie prowadziła Ewa Kosińska psycholog, ekolog i przyrodnik, które rozpoczęła wykładem dotyczącym sposobów opieki nad inicjatywami oraz planowania działań kontynuacyjnych zazieleniania miasta i dalszej współpracy. O historii Arboretum opowiedział pan Krzysztof Kułacz – Karpiński – historyk sztuki. Po rozdaniu dyplomów i wręczeniu symbolicznych nagród spotkanie zwieńczyła wizyta w jesiennym Arboretum pełnym barw. Tego się nie da opowiedzieć. Trzeba koniecznie doświadczyć. A tego dnia był prawdziwy spektakl piękna w promieniach słońca. Chętnie dzielimy się wrażeniami, chociaż za pomocą zdjęć. Przed nami otwarte spotkanie sieciujące organizacje i cała społeczność miasta na rzecz dalszego zazieleniania i ukwiecania przestrzeni publicznej. Liczymy, że młodzi nas wesprą w zazielenianiu miasta, realizując swoje inicjatywy także razem z nami, bo wiemy jak kochają osiągać sukcesy i otoczenie przyrody.

 

15.10.2021

Konkurs na „Najciekawszą Zieloną Inicjatywę Senioralną” zrealizowaną przez uczestników zadania publicznego „Strategia partycypolis- seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica ” – zadania publicznego realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów dzięki dofinansowaniu z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI+” na lata 20221 – 2030 został rozstrzygnięty.
Zwyciężyły następujące inicjatywy:
I miejsce:    „Zielony Ekran Izolacyjny”
II miejsce:  „Zielonozaczytani”
III miejsce: „Kolorowy Zakątek pod Blokiem”
IV miejsce: „Kolorowy Ogród Motyli”
Gratulujemy i zapraszamy liderów oraz członków grup wykonawczych do udziału w studyjnej wizycie sieciującej. Spotkanie odbędzie się 20 października 2021 r., w Arboretum w Wojsławicach, na terenie największego ogrodu dendrologicznego na Dolnym Śląsku. Liderów prosimy o pilny kontakt z Biurem Projektu w Legnicy ( ul. Zielona 13of od godz. 11:00 do 13:00). Koordynator Barbara Galant tel. 604184190
             

 

 

 

 

 

 

 

05.10.2021

Zapraszamy do przeczytania kolejnego Newslettera:

Newsletter Nr 5

 

04.10.2021

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów informuje, że trwa konkurs na „Najciekawszą Inicjatywę Senioralną” pomiędzy uczestnikami projektu pn. „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych miasta Legnica”, zadania publicznego dofinansowanego z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych AKTYWNI+ na lata 2021 – 2025. 13 października 2021 r., o godz. 10:00 w świetlicy przy ul. Zielonej 13of w Legnicy rozpoczyna pracę Kapituła Konkursowa w celu wyłonienia 4 Najciekawszych Inicjatyw Senioralnych oraz spośród nich inicjatywę do tytułu Najciekawszej Inicjatywy. Jeszcze do 10 października 2021 liderzy i członkowie grup mogą zbierać Państwa głosy na swoje listy poparcia realizowanych inicjatyw.
Wykaz inicjatyw i miejsc realizacji:
„Zielonozaczytani” ul. Piastowska 20;
„Zielony Zakątek” ul. Przybosia 1;
„Zielony Ekran Izolacyjny” ul. Boiskowa 1 wzdłuż ul. Jaworzyńskiej;
„Ziołownik- Przyjazny Kącik Ogrodniczek” ul. Korfantego 1;
„Kolorowy Ogród Motyli” aleja Spacerowa w części Parku im. Stefani Sempołowskiej;
” Zielone podwórko – Oaza Spokoju” ul. Wrocławska 181;
„Kwitnąca Wspólnota” ul. Krzemieniecka 2;
„Zielony Skwerek dla Mieszkańców” ul. Łowicka 30;
„Zielony Skwer Pod Orzechem” ul. Zbożowa 1;
” Kolorowy Zakątek Pod Blokiem” ul. Planetarna 7,8,9.

Regulamin konkursu

 

04.10.2021

                           

Od twórczych spotkań grup przygotowujących seniorów do wdrożenia swoich zielonych inicjatyw, czas: spotkań, narad, planowania, załatwiania pozwoleń i uzyskiwanie zgód od administratorów i zarządców terenów planowanych inicjatyw, poszukiwania materiałów i dostawców, zamawiania i przyjmowania dostaw i rozpoczęcia realizacji inicjatyw w przestrzeni publicznej. Bądźmy w kontakcie.
                          
                           

 

25.09.2021

Minął półmetek projektu. Zapraszamy do przeczytania kolejnego Newslettera:

Newsletter Nr 4

 

13.09.2021

Ogłaszamy konkurs na najlepsze inicjatywy realizowane przez seniorów w ramach projektu Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych
Emerytów pn.Strategia partycypolis seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych miasta Legnica”, dofinansowanego z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych AKTYWNI+na lata 20212025.  

Regulamin konkursu

 

09.09.2021

17 września 2021 r. o godz. 8:00 Grupy robocze przygotowujące seniorów do wdrożenia zielonych inicjatyw ruszają do Wrocławia. W pięknie Ogrodu Botanicznego i z przykładów zagospodarowania podwórek miejskich dzielnicy Nadodrze czerpać będą inspiracje do wdrażania swoich pomysłów w przestrzeni publicznej miasta Legnica. Seniorzy również będą mogli skorzystać z porad doradcy przyrodnika – ekologa w zakresie doboru materiału roślinnego stosownie do wymagań wegetacyjnych i pielęgnacyjnych. Jest to działanie poprzedzające spotkania grup roboczych, na których plany inicjatyw zostaną opracowane, wycenione i przygotowane do realizacji. Bądźcie z nami w kontakcie, by nas wspierać swoimi siłami i dołączcie do realizacji inicjatyw. To ważne dla naszego zdrowia, by Legnica rozwijała swoje zielone płuca. Udział w projekcie „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica” jest nieodpłatny, a można wiele skorzystać. Zadanie publiczne jest dofinansowane z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI+” na lata 2021-2025. Informacji udziela koordynator projektu Barbara Galant tel. 604184190.

 

04.09.2021

Legnica ma nowych liderów partycypacyjnego planowania przestrzeni.
Zakończyliśmy etap szkoleniowy w toku realizacji zadania publicznego pn.  „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonej przestrzeni publicznej miasta Legnica” Odbyły się dwa zjazdy warsztatowe partycypacyjnego planowania przestrzeni – pierwszy zjazd 13-15 sierpnia 2021 r. w Szklarskiej Porębie i drugi 28-30 sierpnia 2021 r. w Świeradowie Zdroju. Program 48 godz. szkolenia obejmował zajęcia w różnych warunkach (stacjonarnie i w plenerze). Realizowany był aktywnymi metodami uczenia, skupiał uwagę i aktywizował. Liderzy są gotowi na dalsze wyzwania. Mając już pomysły na swoje inicjatywy uzyskali wsparcie sąsiadów. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów wręczając liderom certyfikaty gratuluje seniorom zaangażowania i kreatywności. Kolejne działanie to wyjazd zwiadowczy liderów ze swoimi grupami wsparcia 17 września 2021 r. do Ogrodu Botanicznego i na zielone bulwary Nadodrza we Wrocławiu, a potem spotkania grup roboczych i realizacja inicjatyw. Zapraszamy chętnych bez względu na wiek do pomocy w realizacji inicjatyw na terenie miasta. Informacji udziela koordynator projektu Barbara Galant tel. 604184190.

 

27.08.2021

Zachęcamy do śledzenia naszych kolejnych działań w ramach projektu:  NEWSLETTER 3

 

19.08.2021

  Zielona partycypacja Seniorów w Legnicy – II etap rekrutacji do projektu.

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów prowadzi szkolenie warsztatowe kandydatów na liderów partycypacyjnego planowania i realizacji zielonych inicjatyw zadania publicznego pn. „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica”. Wspaniała Dziesiątka Seniorów jest zdecydowana wiele zrobić dla piękna naszego miasta, dla zdrowia i pomyślności wszystkich mieszkańców, obecnie przygotowuje się do warsztatów partycypacyjnego planowania przestrzeni. Warsztaty odbywają się w trybie wyjazdowym. I zjazd 13-15 sierpnia 2021 r, w Szklarskiej Porębie już za nami. II zjazd przed nami: 28-30 sierpnia 2021 r. w Świeradowie Zdroju. Równocześnie informujemy, że nadal jest miejsce dla wielu równie wspaniałych aktywnych Seniorów naszego pięknego miasta, którym w sercu gra na zieloną nutę, a kolejne zadania jeszcze ciekawsze. Zapraszamy beneficjentów 60+ do pracy z liderami w grupach inicjatywno-realizacyjnych, by wspólnie z liderami ostatecznie zaplanować, przygotować, a potem wcielić w życie swoje pomysły na zielone inicjatywy. Wszystkim uczestnikom i wolontariuszom realizującym z nami projekt zapewnimy nieodpłatnie sale spotkań, poczęstunki i posiłki, materiały warsztatowe, pomoc administracyjną, opiekę i fachowe wsparcie merytoryczne (w tym wyjazd zwiadowczy do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu i wizytację przykładowych zrealizowanych przez mieszkańców inicjatyw w dzielnicy Wrocławia Nadodrze)  Przewidziany jest również Konkurs na najlepszą inicjatywę, a w nim listy gratulacyjne dla wszystkich, a dla zwycięzców dodatkowo drobne indywidualne nagrody oraz udział w warsztacie sieciującym środowiska senioralne na terenie Arboretum w Wojsławicach. Równolegle z działaniami zapewniamy szeroką kampanię promocyjną. Sylwetki wszystkich twórców i ich dzieła będą częścią rekomendacji skierowanych do władz samorządowych. Dzięki staraniom uczestników powstanie w przestrzeni publicznej miasta 10 trwałych śladów zaświadczających o aktywności społecznej Osób Starszych angażujących się także w sferze ekologii. Każdy przyzna, że warto zaangażować się w takie dzieło, które będzie trwać, pięknieć z latami, świadczyć o aktywności społecznej Seniorów i inspirować całą społeczność lokalną do dbałości o nasz wspólny dom. Więcej cienia w koronach drzew, zakątków z ławeczką w bujnej zieleni pełnej kolorów i zapachu kwiatów, motyli, radośnie brzęczących owadów skupionych na swojej pracy to dla wszystkich  nagroda, której nic nie jest w stanie zastąpić. Dzięki dofinansowaniu z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025. Jak już wcześniej informowaliśmy, nie tylko udział w projekcie jest całkowicie nieodpłatny, ale też zostały zapewnione środki finansowe średnio 1800,00zł na każdą inicjatywę (zakup materiałów i usług w tym 100 zł na oznakowanie).

Udział w projekcie jest nieodpłatny lecz liczba uczestników ograniczona. Rekrutacja trwa do 31 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do Biura Projektu: Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów, ul. Zielona 13of w Legnicy w godz. od 10:00 – 15:00. Liczy się data wypełnienia formularza. Wszelkich informacji udziela koordynator projektu Barbara Galant tel. 604184190.

 

12.08.2021

Otwieramy rekrutacje wolontariuszy do projektu „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica” i zapraszamy Legnickich Seniorów którym w sercu gra na zieloną nutę do grup inicjatywno-realizacyjnych. Dzięki dofinansowaniu z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025 każda grupa będzie miała średnio 1800,00zł na swoją inicjatywę. Ponadto wszystkim uczestnikom i wolontariuszom zapewniamy nieodpłatnie sale spotkań, materiały warsztatowe, pomoc administracyjną, opiekę i fachowe wsparcie merytoryczne ( w tym wyjazd do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu) posiłki i poczęstunki. Przewidziany jest również Konkurs na najlepszą inicjatywę, nagrody i wyjazd dla zwycięzców do Arboretum w Wojsławicach. Więcej w naszym mieście Legnicy cienia w koronach drzew, zakątków z ławeczką w bujnej zieleni pełnej kolorów i zapachu kwiatów, motyli, radośnie brzęczących owadów skupionych na swojej pracy to nagroda, której nic nie jest w stanie zastąpić. Warto zaangażować się w takie dzieło, które będzie trwać, pięknieć z latami i zaświadczać o swoich twórcach inspirując młode pokolenia do dbałości o nasz wspólny dom. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do siedziby Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów, ul. Zielona 13of w Legnicy w godz. Od 10:00 – 15:00.

Wszelkich informacji udziela koordynator projektu Barbara Galant tel. 604184190

 

10.08.2021

Zakończyliśmy rekrutację liderów partycypacyjnego planowania i realizacji zielonych inicjatyw w toku realizacji zadania publicznego pn. „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica”.  Wspaniała dziesiątka Seniorów, zdecydowanych wiele zrobić dla piękna naszego miasta i siebie, dla zdrowia i pomyślności wszystkich mieszkańców, przygotowuje się do warsztatowego szkolenia partycypacyjnego planowania przestrzeni publicznej. Dzięki dofinansowaniu z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+ na lata 2021-2025 warsztaty obywają się w trybie wyjazdowym i są dla uczestników nieodpłatne.

I zjazd odbędzie się 13-15 sierpnia 2021 r, w Szklarskiej Porębie, a II zjazd już 28-30 sierpnia 2021 r. w Świeradowie Zdroju. Liderzy po ukończeniu szkolenia staną na czele 5-cio osobowych grup roboczych, które wspólnie wypracują i zrealizują swoje zielone inicjatywy. Bądźcie z nami w kontakcie. Będziemy szczegółowo Was informować o przebiegu warsztatów i postępach naszych liderów oraz dalszych działań projektowych.

 

04.08.2021

pobierz formularz zgłoszeniowy

 

28.07.2021

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym Newsletterem:

NEWSLETTER 2

 

26.07.2021

Publikujemy nasz pierwszy Newsletter opracowany w toku realizacji zadania publicznego pn.”Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025. Newslettery zamieszczane będą cyklicznie co miesiąc. Zawierać będą aktualności, ciekawe informacje i planowane działania. Zachęcamy Seniorów do współpracy z nami przez cały okres realizacji projektu. Każdy pomysł i zaangażowanie mieszkańców w utrzymanie i powiększanie obszarów zielonych, to piękniejsza i zdrowsza przestrzeń publiczna naszego miasta. Zapraszamy. Bądźcie z nami kontakcie tel. 604184190. Osoby, które chciałyby otrzymywać newslettery na swoje skrzynki e-mal prosimy napisać do nas na adres: psszelegnica@vip.wp.pl i podać adres e-mail.

NEWSLETTER 1

 

17.07.2021

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów uprzejmie informuje, że 1 czerwca 2021 r., rozpoczęło realizację zadania publicznego pt.„Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica”, dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025.  Realizacja zadania trwać będzie do 31 grudnia 2021 r.

Głównym celem projektu jest zainspirowanie społeczności Legnicy do wspólnego działania na rzecz utrzymania i sukcesywnego powiększania zielonych przestrzeni publicznych poprzez zwiększenie teoretycznych i praktycznych kompetencji obywatelskich w zakresie partycypacji społecznej. Projekt skierowany jest do Osób 60 + aktywnych mieszkańców Legnicy – lokalnych orędowników ekologi i przyrody, przedstawicieli środowisk senioralnych i organizacji pozarządowych, którzy chcieliby zaangażować się w rewitalizację oraz tworzenie enklaw zieleni, misternych ogródków, miejsc i skwerków publicznych, parku, zieleńców osiedlowych, w sadzenie drzew i krzewów, itp., Dzięki otrzymanej dotacji mamy możliwość wspólnie z mieszkańcami Legnicy zrealizować wiele ciekawych działań, w toku których powstanie 10 zielonych inicjatyw w przestrzeni publicznej naszego miasta na łono natury.  Czym jest zieleń w mieście i jak wielkie ma znaczenia dla życia, zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi. Odczuwamy to szczególnie w skwarze lata szukając chłodnego cienia lub głębszego oddechu uciekając z miasta.

Zaplanowane działania w ramach projektu:

 1. Warsztaty partycypacyjnego planowania przestrzeni – 2 zjazdy po 3 dni wyjazdowego szkolenia dla 10 osób 60+ w zakresie partycypacyjnego włączania seniorów w planowanie i wdrażanie działań obywatelskich w zakresie miejskich zielonych przestrzeni publicznych. Zapewniamy wykwalifikowanych trenerów, przerwy kawowe, materiały warsztatowe, noclegi, wyżywienie, transport i ubezpieczenie. Szkolenie ma za zadanie fachowo przygotować uczestników do prowadzenia kampanii społecznych na rzecz zazieleniania przestrzeni miejskiej i będzie wspierać uczestników w planowaniu, projektowaniu, realizacji i oznakowaniu powstających zielonych inicjatyw. Liderzy zielonych inicjatyw po zakończonym szkoleniu otrzymają certyfikaty. To oni w kolejnych działaniach będą kierować realizacją zielonych Wypracowane w toku szkolenia rekomendacje dotyczące sposobów partycypacji społecznej seniorów w życiu publicznym oraz wskazane dobre praktyki inicjatyw obywatelskich zostaną przekazane władzom samorządowym.
 2. Jednodniowy warsztat terenowy w formie wyjazdu studyjnego do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu oraz wizyty w czterech zazielenionych przez mieszkańców przestrzeniach miejskich. dla grup roboczych (realizatorów inicjatyw: lider + 4 wolontariuszy 60+). Wykład w czasie wyjazdu na temat doboru roślin i dobre praktyki zagospodarowania podwórek miejskich dzielnicy Nadodrze to kolejne wsparcie planowania i realizacji własnych inicjatyw przez uczestników projektu i wolontariuszy.
 3. Spotkania Grup roboczych przygotowujące seniorów do wdrażania zielonych inicjatyw. W czasie spotkań nastąpi dopracowanie 10 pomysłów na zielone inicjatywy przez liderów zielonych inicjatyw i ich grupy. Wykonanie projektów, pozyskanie potrzebnych uzgodnień i zgód, zakupienie materiałów.
 4. Realizacja zielonych inicjatyw zakończona Konkursem na Najciekawszą Zieloną Inicjatywę Senioralną. 10 Liderów i ich grupy przy wsparciu społecznie pracujących członków Stowarzyszenia oraz wsparciu opiekuna specjalisty, zrealizują 10 zielonych inicjatyw (zagospodarowanie niewielkich skwerków, ogródki przydomowe we wspólnotach, rabaty, drzewa w ciągach komunikacyjnych, trawniki, kwietniki w parku i na osiedlach itp pomysły zagospodarowania zielenią przestrzeni publicznych Legnicy) podjętych i zaplanowanych podczas warsztatu partycypacyjnego planowania i grup roboczych. Wszystkie inicjatywy wezmą udział w Konkursie na Najciekawszą Zieloną Inicjatywę Senioralną. Wykonawcy 4 wyróżnionych w konkursie inicjatyw otrzymają drobne nagrody i dyplomy oraz wezmą udział w spotkaniu sieciującym, a pozostali otrzymają dyplomy za uczestnictwo.
 5. Wyjazdowe spotkanie sieciujące organizacje i środowiska senioralne biorące udział w projekcie odbędzie się w Arboretum w Wojsławicach. Udział wezmą laureaci Konkursu na Najciekawszą Zieloną Inicjatywę oraz 8 osób –zaproszonych przedstawicieli organizacji senioralnych.
 6. Upowszechnienie idei zakładania stref zieleni oraz aktywnych osób starszych zaangażowanych w projekt wśród innych mieszkańców miasta.

Przewidujemy różnorodnie i szeroko prowadzone przez Stowarzyszenie działania promocyjne i medialne. Rewitalizacja zielonych przestrzeni publicznej miasta prowadzona przez Osoby Starsze nie pozostanie niezauważona. Będzie ważnym przykładem aktywności obywatelskiej, samoorganizacji, planowania i realizacji działań, partycypacyjnego włączania się seniorów w życie społeczne. Wizerunek praktycznie zaangażowanego Seniora w kreowanie terenów zielonych będzie inspirował aktywność młodszych pokoleń. Uczestnicy i ich działania w toku realizacji projektu będą promowani poprzez stronę internetową Stowarzyszenia, Facebook i inne media. Pomożemy uczestnikom założyć elektroniczne skrzynki pocztowe i udostępnimy komputery, by mogli na bieżąco kontaktować się, otrzymywać newslettery i informacje.

Prowadzona lokalna kampania społeczna będzie kształtowała w przestrzeni publicznej pozytywny wizerunek aktywnego i świadomego ekologicznie obywatela seniora, partnera w dyskusji publicznej.

 1. Zarządzanie projektem.

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów na czas realizacji zadania publicznego zapewnia biuro projektu w pomieszczeniach siedziby przy ul. Zielonej 13of w Legnicy.

Godziny otwarcia biura dla beneficjentów w każdy dzień tygodnia od godz. 11:00 do 12:00.

Zapraszamy do kontaktu.

Koordynator projektu: Barbara Galant tel. 604184190, e-mail: psszelegnica@vip.wp.pl

Uwaga: wkrótce rekrutacja do projektu. Bądźcie z nami w kontakcie.

Udział w projekcie jest nieodpłatny.

 

15.07.2021

Szanowni legniccy Seniorzy !

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów z siedzibą ma zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do udziału w realizacji zadania publicznego pn. „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielonych przestrzeni publicznych w mieście Legnica”. Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025. Udział uczestników w projekcie jest nieodpłatny.

Głównym celem projektu jest partycypacja obywatelska legnickich seniorów, podniesienie ich aktywności społecznej oraz kreowanie pozytywnego inspirującego wizerunku osób starszych w życiu publicznym poprzez zachęcenie ich, by realizowali swoje pasje, aktywnie włączali się i działali na rzecz dobra społecznego. Zrealizowane w ramach projektu zielone inicjatywy, pozostaną w przestrzeni publicznej miasta i będą długo po zakończeniu projektu oddziaływać inspirująco na lokalną społeczność i władze samorządowe; do utrzymania, odnawiania i sukcesywnego powiększania publicznych zielonych przestrzeni miasta tak niezbędnych dla urody miasta oraz zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców.

Działania projektowe:

 1. Warsztaty partycypacyjnego planowania przestrzeni – 48 godz. cykl szkoleniowy (2 trzydniowe zjazdy integracyjno-szkoleniowe) w toku którego 10 uczestników nabędzie kompetencje liderów partycypacyjnego planowania zielonych przestrzeni miejskich; podejmowania i planowania, organizacji, realizacji inicjatyw, zarządzania grupą, partycypacyjnego uczestnictwa w życiu publicznym i prowadzenia kampanii społecznych. Zapewniamy ciekawy program zajęć warsztatowych, wykwalifikowanych trenerów, doskonałe warunki i materiały warsztatowe, noclegi, wyżywienie, transport i ubezpieczenie. Liderzy Zielonych Inicjatyw Miejskich staną na czele Grup Roboczych przygotowujących i realizujących zielone inicjatywy w przestrzeni publicznej Legnicy.
 2. Jednodniowy warsztat terenowy dla Grup Roboczych, odbędzie się w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu z wizytą studyjną na 4 zrewitalizowanych przez mieszkańców podwórkach Wrocławia Zapewniamy wsparcie merytoryczne ekologa-przyrodnika, logistyczne, opiekunów, bilety do ogrodu, posiłek oraz transport z ubezpieczeniem.
 3. Grupy Robocze ( Lider + 4 wolontariuszy + członek Stowarzyszenia ) w czasie 2 spotkań zaplanują i opracują projekty zielonych inicjatyw. Zapewniamy opiekunów, wsparcie merytoryczno – logistyczne, miejsce spotkań, materiały warsztatowe, poczęstunek.
 4. Realizacja 10 inicjatyw zielonych w publicznej przestrzeni Legnicy przez Grupy Robocze. Zapewniamy wszelkie niezbędne wsparcie merytoryczno – logistyczne, opiekuna oraz materiały do wykonania inicjatyw, poczęstunki, trwałe tabliczki informacyjne do oznaczenia inicjatyw.
 5. Konkurs na Najciekawszą Inicjatywę. Twórcy 4 zwycięskich Inicjatyw otrzymają drobne nagrody, wszyscy dyplomy. Laureaci dodatkowo wezmą udział w wyjazdowym spotkaniu sieciującym legnickie organizacje i środowiska senioralne.
 6. Spotkanie sieciujące legnickie organizacje i środowiska senioralne, które odbędzie się w Arboretum w Wojsławicach. Zapewniamy profesjonalnych prowadzących, doradcę przyrodnika, posiłek, bilety do Arboretum, transport i ubezpieczenie.
 7. Uczestnicy otrzymywać będą comiesięczne Newslettery z realizacji działań, a po zakończeniu projektu sylwetki realizatorów i ich inicjatywy wraz z wypracowanymi rekomendacjami zostaną przekazane władzom samorządowym.

Rekrutacja otwarta do 31 lipca 2021 r., do godz. 16:00

Już dziś pobierz formularz rekrutacyjny w biurze projektu w godz. 9:00 – 15:00, lub pobierz, wypełnij, podpisz i przyślij pdf pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres biura projektu.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje prawidłowo wypełniony formularz i list motywacyjny. Kryteria wyboru: chęć podniesienia swoich obywatelskich kompetencji i gotowość przyjęcia roli lidera inicjatyw. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione i otrzymają harmonogram działań. Przewidywany termin I zjazdu 6-8 sierpnia 2021 r.

Informacji udziela Koordynator Projektu Barbara Galant tel. 604184190