Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zdjęcie drzew

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów w Legnicy – W końcu mamy czas dla siebie

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zdjęcie pomostu

  • Start
  • Cenna aktywność Rad Seniorów

Cenna aktywność Rad Seniorów

 


 

 

17.01.2022

Przedstawiamy opracowania ankiet ewaluacyjnych w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Cenna aktywność Rad Seniorów”. Projekt finansowany był przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 w kwocie 109 035,00 zł:

Potrzeby seniorów – Legnica

Potrzeby seniorów – Złotoryja

Ankieta kompetencyjna dla członków Rad Seniorów przed szkoleniem

Ankieta kompetencyjna dla członków Rad Seniorów – ewaluacja

Ankieta ewaluacyjna – szkolenia

Poziom satysfakcji z realizacji inicjatyw – Legnica

Poziom satysfakcji z realizacji inicjatyw – Złotoryja

 

 

30.12.2021

Serdecznie dziękujemy

 

 

23.12.2021

A oto ostatni już newsletter informujący o naszych działaniach w ramach zadania publicznego pn. „Cenna aktywność Rad Seniorów”. Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 w kwocie 109 035,00 zł. Zachęcamy do jego przeczytania:

 

23.12.2021

Oddajemy w Państwa ręce dwie krótkie broszury pt. ” Szczęśliwy Senior Inicjatywy Rad Seniorów ” przygotowane, złożone i wydrukowane ze środków zadania publicznego pn.”Cenna aktywność Rad Seniorów” finansowanego z Budżetu Państwa przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030. Broszury zawierają podstawowe, przejrzyste informacje dla Seniorów w obszarze aktywności obywatelskiej i sposobów jej realizacji w dobie pandemii na przykładzie inicjatyw obywatelskich podjętych przez Rady Seniorów w Legnicy i Złotoryi. Zaplanowane i zrealizowane we współpracy z lokalnymi środowiskami senioralnymi oraz przy wsparciu władz samorządów i lokalnych instytucji samorządowych, pokazują potencjał osób starszych, ale również służą dobrym przykładem praktyk partycypacji obywatelskiej. Broszury różnią się ostatnimi stronami, na których poznajemy Radnych Seniorów: Rady Seniorów w Złotoryi i Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy. Broszury w tradycyjnej formie papierowej są nieodpłatnie dostępne w lokalnych Radach Seniorów i środowiskach senioralnych.

Szczęśliwy Senior – Legnica       Szczęśliwy Senior – Złotoryja

 

17.12.2021

17 grudnia 2021r. w Złotoryi Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów wraz z Radą Seniorów w Złotoryi przy udziale przedstawicieli władz samorządowych – osobiście pana Roberta Pawłowskiego Burmistrza Miasta Złotoryja oraz pań: Marty Kusiak Podinspektora Komunikacji Społecznej i Małgorzaty Markiewicz Opiekuna Rady Seniorów w Urzędzie Miasta Złotoryja, a także licznych przedstawicieli środowisk senioralnych dokonali ewaluacji przeprowadzonych działań w ramach projektu „Cenna aktywność Rad Seniorów” finansowanego z Budżetu Państwa przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030. Prezentacja przebiegu prowadzonych działań, uwarunkowań, dokonań, trwałości i społecznego znaczenia, ukazała wielki potencjał jaki jest w osobach starszych, jak wiele potrafią dokonać jeśli tylko tego chcą. Barbara Galant Prezes Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów wręczyła podziękowania za pomoc i współpracę w realizacji projektu w lokalnym środowisku panu Robertowi Pawłowskiemu Burmistrzowi Miasta Złotoryja oraz Radzie Seniorów w Złotoryi na ręce pana Zdzisława Pokrywki Przewodniczącego Rady. Listy gratulacyjne otrzymali przedstawiciele środowisk senioralnych z których pochodzą członkowie Rady. W czasie warsztatu uczestnicy ocenili trwałość działań w odniesieniu do wyzwań polityki senioralnej, wsparcie systemowego tworzenia warunków do aktywnego starzenia się i zwiększenia aktywności partycypacyjnej na lokalnym poziomie gminnej polityki senioralnej. Rozważono wpływ na społeczno-prawne uwarunkowania funkcjonowania rad zastanawiając się równocześnie co można polepszyć. Ankietyzacja końcowa Radnych dotycząca poziomu wiedzy i kompetencji zakończyła warsztat. Podsumowanie odbywało się w atmosferze satysfakcji z dokonań i planowania kolejnych działań. Rada Seniorów w Złotoryi dzięki udziałowi w zadaniu publicznym zyskała narzędzia materialne (drobny sprzęt) do realizacji działań aktywizacyjnych w środowiskach senioralnych. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów serdecznie dziękuje władzom samorządowym Złotoryi, Radzie Seniorów i wszystkim uczestnikom wspierającym członków Rady na różnych etapach pracy inicjatywnej za życzliwość i aktywny udział. Niech Wasze dokonania przerodzą się w naturalną obywatelską aktywność środowisk senioralnych, a kreatywność Rady Seniorów w służbie lokalnej polityki senioralnej przynosi oczekiwane efekty.

 

16.12.2021

16 grudnia 2021 r., w auli Legnickiej Biblioteki Publicznej Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów z Miejską Radą Seniorów w Legnicy i przy udziale Pani Jowity Błoński, reprezentującej Prezydenta Miasta Legnica, oraz zainteresowanych legnickich Seniorów, odbyła się ewaluacja zadania publicznego „Cenna aktywność Rad Seniorów” finansowanego z Budżetu Państwa przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 -2030. Reakcja zgromadzonych na prezentację wykonanych działań projektowych i dokonań członków Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy w integracji z pozyskanymi Seniorami z lokalnych środowisk pokazała, że warto podejmować takie działania, że są właściwą drogą do partycypacji społecznej oraz że efekty tych działań będą trwale oddziaływać i ewaluować na kolejne inicjatywy. Rada Seniorów, dzięki zadaniu publicznemu została wyposażona nie tylko w techniki partycypowania, ale i narzędzia materialne do realizacji inicjatyw. Zakupiony drobny sprzęt przekazany w nieodpłatne użytkowanie stwarza Miejskiej Radzie Seniorów w Legnicy możliwości działania dotychczas niedostępne. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów gratuluje uczestnikom i wszystkim, którzy byli z nami w realizacji tego zadania publicznego. Bądźmy z siebie dumni, bo dokonaliśmy dużych rzeczy.

 

14.12.2021

„Życie to kabaret” 14 grudnia 2021 r., została zrealizowana ostatnia inicjatywa członków Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy i wielu osób z lokalnych środowisk społecznych, w projekcie „Cenna aktywność Rad Seniorów” finansowanym z Budżetu Państwa przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030. O projekcie, źródle finansowania, roli wydarzenia w osiąganiu celów i jego twórcach co przedstawiła Barbara Galant Prezes Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów, a następnie wręczyła listy pochwalne grupie realizatorów; szczególnie podkreślając wdzięczność za podjęcie się i zrealizowanie wyzwania jakim było to wydarzenie po niemożliwym do zrealizowania wcześniej przygotowanym ” Na przykład do Teatru” z powodu pandemii COVID-19. Następnie kilka filmików pokazało dokonania senioralnej sekcji teatralnej Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a potem już działo się. Powiększona o sekcję teatralną grupa inicjatywna; przedstawiła krótki spektakl teatralny – humorystycznie o starości, życzenia świąteczne i noworoczne dla osób niesamodzielnych, samotnych i wszystkich do których trafią, a na koniec rozgorzała moderowana przez dr nauk humanistycznych psycholog i członkinię Rady Seniorów Marię Jolantę Zajączkowską dyskusja „Czy życie to kabaret i jeśli tak to jakie są w nim nasze role?”, Wydarzenie swoim przebiegiem pokazało jak bardzo było i jak są potrzebne kolejne takie spotkania. Wspólna praca osób starszych wspierana przez młodsze pokolenia przyniosła wspaniały efekt. Widoczna radość i uśmiechnięte budzie uczestników mówią wszystko. Spotkanie prowadziła pani Stanisława Seweryniak – Radna Seniorów w Legnicy i wspierający członek grupy inicjatywnej pan Leonard Manczak-Mancewicz. Spektakl i życzenia świąteczne przygotowała i wystawiła sekcja teatralna Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod kierownictwem pani Sylwii Kaczorowskiej, która podjęła współpracę z grupą inicjatywną w najtrudniejszym dla nich czasie. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów dziękuje twórcom i uczestnikom za liczne przybycie, a nam wszystkim kolejnych tak udanych spotkań. Zakupiony sprzęt przez Radnych dla tej inicjatywy dobrze się sprawdził i niechaj w kolejnych produkcjach dobrze służy.

 

13.12.2021

13 grudnia 2021 r. wydarzenie „Czytanie w Plenerze ” wilgotna aura posłała „do diabła”. Tak, tak, widzicie za naszymi plecami diabła. Wydarzenie inicjujące czytanie w plenerach przenieśliśmy z czytelni – parku, do zabytkowej piwnicy z pięknymi freskami w odrestaurowanej nie tak dawno Legnickiej Bibliotece Publicznej przy ul. Piastowskiej 22 w Legnicy. Kto nie był niech koniecznie sam sprawdzi jak jest piękny i klimatyczny obiekt tej biblioteki. A o pójściu do tej piwnicy już zwyczajowo mówi się „Idź do diabła”. Diabeł chyba lubi czytać, bo rozgorzała świetna dyskusja; nie tylko okazało się, że jest o czym rozmawiać i co odkrywać w dziedzinie czytania, ale że jest to dobry sposób na aktywność dla każdego i w każdej sytuacji życiowej. Współczesna dostępność zbiorów bibliotecznych bez wychodzenia z domu i inne formy udostępniania dają możliwość korzystania osobom niesamodzielnym i z ograniczeniami funkcjonowania zmysłów. Otaczający Bibliotekę ogród to praktycznie rodzaj małego parku w tej okolicy. Zakupiony sprzęt umożliwia Miejskiej Radzie Seniorów rozwijanie aktywności Zielonego Zakątka zorganizowanego w 2018 r. oraz stwarza wiele innych możliwości organizacji pracy w środowiskach. Wydarzenie pokazało, że nic nie jest w stanie zatrzymać seniora w jego obywatelskich zamiarach jeśli tylko chce tego dokonać. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów gratuluje twórcom: członkom Miejskiej Rady Seniorów: pani Barbarze Morawiec – Przewodniczącej i panu Mieczysławowi Henrykowi Pytlowi oraz członkom grupy inicjatywnej paniom: Kazimierze Siudzie, Wandzie Teichner, Irenie Piotrowskiej oraz panu Wojciechowi Morawcowi. Inicjatywa została zrealizowana w projekcie „Cenna aktywność Rad Seniorów” i sfinansowana z Budżetu Państwa przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030. Dziękujemy za dobrą robotę.

 

11.12.2021

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów i Miejska Rada Seniorów w Legnicy wraz z grupą inicjatywną, działających we współpracy z Legnickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku serdecznie zapraszają PT Seniorów na wydarzenie społeczno-kulturalne 14 grudnia 2021 o godz. 11:30 do sali nr 12 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Grunwaldzkiej 2-20 w Legnicy. Wydarzenie rozpocznie kilka filmików z dorobku, a następnie spektakl „Życie to Kabaret” w wykonaniu Sekcji Teatralnej Uniwersytetu pod kierownictwem pani Sylwii Kaczorowskiej zupełnie rozkręci nasze spotkanie, a na deser panel dyskusyjny: „Czy życie to kabaret?” prowadzony przez znakomitą psycholog dr nauk humanistycznych Marię Jolantę Zajączkowską. Drodzy Legniczanie, szkoda by było nie skorzystać z takiej gratki, a w dodatku udział jest nieodpłatny. Będą też wspólne życzenia wigilijno – świąteczne. Ale, ale, Osoby Starsze niesamodzielne, nie smućcie się, organizatorzy przygotują je w pliku i będą dostępne on-line na stronie projektu i stronach Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów. Czekamy na Was z radością.

 

10.12.2021

10 grudnia 2021 r., w Zielonym Zakątku Rady Seniorów w Złotoryi przy Klubie Seniora SENIOR+ odbyło się niecodzienne wydarzenie. „Zawsze aktywni”. To obywatelska inicjatywa członków Rady Seniorów w Złotoryi pani: Marii Lipińskiej i pana Zdzisława Pokrywki przewodniczącego Rady oraz współpracujących w grupie roboczej Seniorów: pań: Jolanty Pokrywki, Jolanty Pluty, Małgorzaty Szurlej i Krystyny Dąbrowskiej. Ta obywatelska inicjatywa podjęta w projekcie „Cenna aktywność Rad Seniorów”, finansowana z Budżetu Państwa przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 zorganizowana została w formie wydarzenia pokazującej możliwości prowadzenia spotkań i warsztatów terenowych, realizowanych na wolnym powietrzu, aktywnego spędzania czasu przez cały rok. Zakupiony sprzęt będzie dobrze służył w okresie wiosenno-letnim i ciepłą jesienią. Teraz by nadal rozwijać integracyjne spotkania, także zimą Seniorzy pokazali, że potrzebują sprzętu odpornego na wilgoć ze śnieg. Ciepłe ubrania i koce każdy ma. A więc Czy Obywatela Seniora może coś zatrzymać, jeżeli senior postanowi ze tak chce? Odpowiedź brzmi nie! Chcącego, wierzącego w siebie Seniora nic nie zatrzyma. Zawsze znajdzie się sposób. Seniorzy chciejcie być aktywni. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów gratuluje kreatywności Radzie Seniorów w Złotoryi i całemu środowisku senioralnemu. Życzymy Wam wielu zrealizowanych pomysłów i satysfakcji z pracy w służbie dobra społecznego.

 

10.12.2021

„Bliżej Środowisk” – wydarzenie społeczne 10 grudnia 2021 r. w Zielonym Zakątku Rady Seniorów, inaugurujące nowe formy komunikacji i kontaktów ze środowiskami senioralnymi. Inicjatywa członków Rady Seniorów pana Stanisława Mizia i pani Krystyny Klewko oraz seniorów pań: Lidii Regant i Haliny Głowackiej oraz panów: Bogusława Cetery i Mieczysława Leszczyńskiego, pozyskanych do współpracy w realizacji projektu „Cenna aktywność Rad Seniorów” finansowanego z Budżetu Państwa przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze Środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030. Zakupiony drobny sprzęt pozwoli Radzie rozwijać integrację środowisk senioralnych przez wzmocnienie dotychczasowych technicznych możliwości środków przekazu. Radości Seniorów zgromadzonych w „Zakątku” pomimo, że śnieg nic nie mogło zakłócić i nie zakłóciło. W przyszłości będą to również otwarte wydarzenia plenerowe, podczas którego uczestnicy mieli możliwość zintegrowania się oraz zabrania głosu w ważnych sprawach dotyczących współczesnego stylu życia seniora. Bowiem głównym celem inicjatywy jest integracja środowiska seniorów z całego miasta Złotoryja oraz propagowanie wizerunku współczesnego seniora jako osoby dbającej o siebie i aktywnej społecznie, wśród złotoryjskich społeczności senioralnych. Wydarzenie inaugurujące zapoczątkowało społeczną dyskusję nt. wizerunku osób starszych. Druga część wydarzenia – dyskusja tematyczna dotycząca stylu życia współczesnych seniorów w czasie pandemii oraz oficjalna wręczenia wyróżnień odbyła się w gościnnych pomieszczeniach Klubu Seniora SENIOR+. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów gratuluje Radzie Seniorów w Złotoryi rozwijanej współpracy i zaangażowania w aktywizację środowisk.

 

08.12.2021

W Złotoryi została zrealizowana już trzecia inicjatywa członków Rady Seniorów w Złotoryi z pozyskanymi do współpracy seniorami i instytucjami oraz władzami samorządowymi w projekcie pn. „Cenna Aktywność Rad Seniorów” Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów, finansowanego z Budżetu Państwa przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030. 8 grudnia 2021 odbyło się wydarzenie społeczne uroczystego otwarcia „Kącika Tenisowego Seniorów” na Hali Sportowej 'TĘCZA’ w Złotoryi. Inicjatywa należy do członków Rady Seniorów w Złotoryi -pana Zdzisława Pokrywki – przewodniczącego i pani Stanisławy Chaim wiceprzewodniczącej oraz pozyskanych do współpracy seniorów: pana Włodzimierza Bajońskiego i pań: Haliny Tyc i Ireny Krauze. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością i otwarcia „Kącika” dokonał osobiście Pan Robert Pawłowski Burmistrz Miasta Złotoryi. Przybyła również pani Marta Kusiak – podinspektor d.s. Komunikacji Urzędu Miasta w Złotoryi i pani Barbara Galant prezes Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów, zaciekawieni młodzi sportowcy oraz wielu zainteresowanych seniorów. Wszyscy zebrani nie ukrywali radości z pozyskanego sprzętu i nowych możliwości dla seniorów uprawiania – tenisa stołowego, sportu zapewniającego utrzymanie kondycji i zdrowia. To dobrze wydane publicznie pieniądze. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów gratuluje twórcom i życzy jeszcze więcej tak udanych pomysłów dla dobra wspólnego.

 

08.12.2021

8 grudnia 2021 r. PT Złotoryjanie pod przewodnictwem pana Zdzisława Pokrywki – przewodniczącego i pani Stanisławy Chaim – wiceprzewodniczącego Rady Seniorów w Złotoryi przy wsparciu aktywnych seniorów – panów: Mieczysława Pluty i Kazimierza Ratajczaka oraz pań: Czesławy Grzebień i Wandy Ratajczak oraz przychylności i wsparciu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi i kierownictwa Klubu Seniora SENIOR+ zainicjowali, zorganizowali i zainaugurowali działalność Kawiarenki Obywatelskiej w Klubie Seniora SENIOR+. Stworzone zostało miejsce obywatelskich kontaktów seniorów z Radą Seniorów, swobodnego wypowiadania się, wygłaszania opinii i postulowania w ważnych sprawach osób starszych i ogólnospołecznych. Na dzień otwarcia Rada Seniorów w Złotoryi przygotowała dyskusję w trzech obszarach:
1. Udział seniorów w tworzeniu przyjaznej przestrzeni dla osób starszych w mieście przez ich inicjatywny udział.
2. Jaka powinna być przestrzeń przyjazna seniorom, bez barier.
3. Współpraca i skuteczna komunikacja międzyludzka.
Licznie zgromadzeni seniorzy aktywnie wzięli udział w dyskusji, która zakończyła się wnioskiem końcowym, że trzeba nadal rozmawiać, by dojść do porozumienia, które rzeczywiście problemy są najpilniejsze, a które mogą jeszcze zaczekać, postulowano negocjowanie kolejności, aż do uzyskania konsensusu. W zgodzie się spotkaliśmy i tak się rozstajemy, gotowi na kolejne satysfakcjonujące spotkanie. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów gratuluje pomysłu przedsięwzięcia i życzy złotoryjskim seniorom by kawiarenka im dobrze służyła.
Kawiarenka została sfinansowana ze środków Budżetu Państwa przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 w ramach zadania publicznego „Cenna aktywność Rad Seniorów” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów.

 

07.12.2021

7 grudnia 2021 w projekcie „Cenna aktywność Rad Seniorów” realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów, finansowanym z Budżetu Państwa przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFI0 na lata 2021-2030, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Kobiety Europy” odbyło się już trzecie w Legnicy wydarzenie pokazujące potencjał aktywnych społecznie osób starszych. Wydarzenie zainicjowali, zorganizowali i przeprowadzili: pani Elżbieta Chucholska i Ryszard Wanat – członkowie Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy wraz z pozyskanymi do współpracy legnickimi seniorami – paniami: Barbarą Guss, Ewą Majewską i Zofią Banach. Wsparcia przedmiotowo – technicznego i pomocy w opracowaniu materiałów filmowych udzieliło Legnickie Centrum Kultury wraz ze Stowarzyszeniem Kobiety Europy, którego pani Elżbieta Chucholska jest prezesem. Wydarzenie miało charakter moderowanej dyskusji aktywności osób starszych w trudnym czasie trwającej od 2020 r. pandemii COVID-19. Dyskusję poprzedziła prezentacja dwóch produkcji filmowych LCK przy udziale seniorów oraz przygotowany przez organizatorów leksykon aktywności on-line z krótkich filmików nakręconych w czasie kiedy aktywność i twórczość możliwa była tylko zdalna. Ta wędrówka w przeszłość uświadomiła aktorom jak wiele dokonali i pokazała zgromadzonym seniorom możliwości działania nawet w tak trudnych warunkach i wyzwalająco podziałały na uczestników dyskusji. W przyjacielskiej radosnej atmosferze stworzyli własny leksykon aktywności obywatelskiej seniorów. Leksykon został w dobrych rękach pani Elżbiety Chucholskiej, a zgromadzeni zobowiązali się do współpracy w realizacji. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów gratuluje twórcom inicjatywy i oczekuje na dalszą współpracę z wszystkimi dzięki którym to ważne wydarzenie mogło się odbyć. Dziękujemy także licznie PT przybyłym za życzliwość, uśmiech, aktywną dyskusję i za leksykon. Realizujmy go razem.

 

05.12.2021

Szanowni Legniczanie szykujcie się na ucztę kulturalną. Miejska Rada Seniorów w Legnicy i Centrum Seniora we współpracy z Legnickim Centrum Kultury przygotowuje wyśmienite menu: będą ciekawe projekcje, dyskusje i dużo dobrej zabawy. Przekonacie się, że drzemie w Was potencjał, którego nie podejrzewacie. Tylko przybywajcie. Wydarzenie odbędzie się już 7 grudnia 2021 w sali nr 40 Legnickiego Centrum Kultury ul. Chojnowska 22. Początek o godz. 16:00. Udział jest nieodpłatny. Do zobaczenia.

 

03.12.2021

Kawiarenki obywatelskie to jedna z form aktywnej dyskusji publicznej o sprawach lokalnych, dająca możliwość wypowiedzenia się i bycia usłyszanym oraz szansa na zajęcie stanowiska, wypowiedzenie się w ważnych sprawach społecznych. Rada Seniorów w Złotoryi w porozumieniu z kierownictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowała urządzenie warunków do stałego prowadzenia dialogu w takiej formie, głównie z osobami starszymi przychodzącymi do Klubu Seniora SENIOR+. Otwartym wydarzeniem 8 grudnia 2021 Pan Zdzisław Pokrywka – Przewodniczący Rady Seniorów w Złotoryi i Maria Lipińska – członek tej Rady wraz z członkami grupy, seniorami współorganizatorami i pomysłodawcami, podają do publicznej wiadomości iż w Klubie SENIOR+ jest już miejsce stałej debaty seniorów i z Radą Seniorów. Jednocześnie poprowadzą dyskusję w trzech grupach tematycznych:
– Tworzenie przyjaznej przestrzeni dla seniorów przez realizację ich inicjatyw społecznych.
– Przestrzeń miejska bez barier, jaka powinna być.
– Warunki skutecznej komunikacji i współpracy między seniorami.
Na spotkanie w Kawiarence może przybyć każda starsza osoba. Udział jest nieodpłatny. Inicjatywa Rady Seniorów w Złotoryi jest finansowana w ramach realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zadania publicznego pn. „Cenna aktywność Rad Seniorów”, finansowanego z Budżetu Państwa przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Aktywności Obywatelskiej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030. Serdecznie zapraszamy.

 

03.12.2021

„Bliżej środowisk” jest otwartym wydarzeniem plenerowym pokazującym możliwości integracji i dobrego spędzania czasu nawet w trudnych warunkach późnej jesieni. Wydarzenie jest także trwałym rozszerzeniem zakresu funkcjonowania istniejącego już Zielonego Zakątka Rady Seniorów przy Klubie SENIOR+ w Złotoryi. Pomysłodawcy: członkowie Rady Seniorów w Złotoryi: pan Stanisław Mizia Sekretarz Rady i Krystyna Klewko oraz seniorzy którzy dołączyli tworząc grupę inicjatywną, skorzystali ze swojego uczestnictwa w zadaniu publicznym pn.”Cenna aktywność Rad Seniorów” realizowanym z Polskim Stowarzyszeniem Szczęśliwych Emerytów, finansowanego z Budżetu Państwa przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. W ramach inicjatyw możliwych w tym projekcie i przewidzianych na nie środków finansowych, postanowili stworzyć trwałe warunki do rozwijania integracji i publicznej debaty na świeżym powietrzu, co szczególnie istotne dla zdrowia uwzględniając czas pandemii. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów razem z grupą inicjatywną Radnych, mamy nadzieję, że zapoczątkowana dyskusja w aktualnych trudnych warunkach terenowych nas zahartuje, wiosną dostanie skrzydeł i latem rozwinie się w trwałą publiczną debatę i przyniesie wiele satysfakcji dla osób starszych tych jeszcze nieaktywnych i już zaangażowanych w aktywność dla dobra społecznego. Czekamy na Was. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny.

 

03.12.2021

Dla Osób Starszych najważniejsza jest sprawność funkcjonalne, bo ona jest warunkiem samodzielności. Chyba każdy człowiek chce być samodzielny, a Seniorzy często o tym marzą i nic nie robią w tym kierunku, równocześnie tracąc samodzielność. Łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. Takie jest powiedzenie, lecz nie powszechna wiedza. Pomysłodawcy inicjatywy pan Zdzisław Pokrywka – Przewodniczący Rady Seniorów w Złotoryi i pani Stanisława Chaim – jego zastępczyni, postanowili temu zaradzić i korzystając z możliwości jaką stworzyło ich uczestnictwo w zadaniu publicznym pn. „Cenna Aktywność Rad Seniorów, realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów. Wraz z grupą seniorów pozyskali akceptację dla swojego pomysły kierownictwa Hali Sportowej „TĘCZA” w Złotoryi. I tak powstaje „Kącik Tenisowy Seniorów”, ważna społecznie inicjatywa i świetna terapia ruchowa dla każdego, także Osób Starszych pragnących utrzymać sprawność i samodzielność do późnej starości, albo na zawsze. Wydarzenie ma charakter otwarty, a udział w nim jest nieodpłatny. Koszty finansowane są z Budżetu Państwa przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030. Serdecznie zapraszamy

 

02.12.2021

2 grudnia 2021 odbył się warsztat edukacyjny pn. „Zobacz nie widząc”- inicjatywa członków Miejskiej Rady Seniorów-pań: Juli Korytowskiej i Danuty Juskowiak-Gol wraz z pozyskanymi przez nie aktywnymi seniorkami – panie: Alicja Cisowska, Maria Jabłońska, Krystyna Jachyra i Renata Szafrańska realizowana w projekcie” Cenna aktywność Rad Seniorów” – zadania publicznego Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów, finansowanego z Budżetu Państwa przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 -2030. Na spotkanie przybyła Barbara Morawiec Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy. Warsztaty prowadziła pani Julia Korytowska – członek Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy i Prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych w Legnicy. Asystowała jej Maria Jabłońska – aktywny członek Koła. Przybyli liczni uczestnicy. Warsztaty prowadzone były aktywnymi metodami przekazu. Uczestnicy mieli możliwość poznać i wypróbować specjalistyczny drobny sprzęt bardzo pomagający w codzienności osobom niedowidzącym i niewidzącym. Wywiązana dyskusja zaowocowała ważnym wnioskiem osób niewidzących – potrzeby usługi programowania sprzętu do użytkowania. Konkurs sprawnościowy czynności manualnych wzbudził duże zainteresowanie i wyłonił zwycięzców, którzy zostali nagrodzeni drobnym sprzętem. Na koniec prowadząca nagrodziła wszystkich opaskami odblaskowymi oraz poinformowała, że potrzebujący niedowidzący i niewidzący mogą mieć zawsze wsparcie w Polskim Związku Niewidomych i zaprosiła do swojego Koła w Legnicy. Pani Barbara Galant prezes Polskiego Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zaprosiła do udziału w kolejnych inicjatywach oraz dalszej współpracy w realizacji projektu, podziękowała prowadzącym oraz gościom i uczestnikom za przybycie.

 

30.11.2021

W ramach projektu „Cenna aktywność Rad Seniorów” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów, członków Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy i Legnickiego Koła Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Dolnośląskiego, już 2 grudnia 2021 r., o godz. 14:00 zapraszają PT Seniorów na realizację swojej inicjatywy – spotkanie edukacyjne pn.”Zobacz nie widząc”. Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legnicy wydarzenie odbędzie się w nieodpłatnie udostępnionej świetlicy Domu Dziennego Pobytu przy ul. Korfantego 1. Główny cel to pokazanie potencjału społecznego Seniorów przez udostępnienie przybyłym osobom starszym wiedzy o możliwościach ułatwiania sobie życia przez osoby niedowidzące i niewidzące. Liczymy na to, że zastosują ją u siebie, ale nie zatrzymają, a przekażą dalej w dobrosąsiedzkiej edukacji społecznej. Warsztat zakończony będzie manualnym konkursem sprawnościowym, a zwycięzcy otrzymają drobne nagrody. Na zakończenie proponujemy luźne rozmowy przy przy ciasteczkach, kawie lub herbacie. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny. Jest finansowany z Budżetu Państwa przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu NOWEFIO na lata 2021 – 2030. Serdecznie zapraszamy.

 

29.11.2021

Już jutro 30.11.2021 r., o godz. 14:00 w auli Legnickiej Biblioteki Publicznej rozpoczyna się ważne wydarzenie pn. „Świadome posiadanie piersi gwarancją zdrowia”. Będzie to spotkanie poświęcone zapobieganiu raka sutka prowadzone przyjaznymi metodami warsztatowymi w atmosferze swobodnej relacji . Po zakończeniu warsztatu przewidujemy skromny ale smaczny poczęstunek. Wydarzenie jest inicjatywą członków Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy uczestniczących w projekcie „Cenna aktywność Rad Seniorów” realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów. W planowaniu i realizacji inicjatywy współpracuje Legnickie Stowarzyszenie Amazonek „AGATA”, a auli nieodpłatnie użycza Legnicka Biblioteka Publiczna. Udział w warsztacie jest nieodpłatny. Został sfinansowany z Budżetu Państwa przez Narodowy Instytut Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030. Serdecznie zapraszamy. Informacji udziela koordynator projektu Barbara Galant tel. 604184190

 

28.11.2021

„Zielony Zakątek Przyjaźni” – ul. Lotników Polskich 3A w Złotoryi: Liderzy inicjatywy: Pani Stanisława Chaim i Zofia Dziadyk oraz pozyskani do współpracy aktywni Seniorzy, razem z wieloma wspierającymi podmiotami, które mają siedzibę w tym budynku realizują ponadczasowe dzieło. Mając ograniczone środki w związku z uczestnictwem w zadaniu publicznym „Cenna aktywność Rad Seniorów” finansowanym z Budżetu Państwa przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030, realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów z Radami Seniorów w Legnicy i Złotoryi, potrafili tak wiele zdziałać. Radni swoim działaniem zintegrowali środowisko i zaangażowali do dalszego rozwoju zapoczątkowanego dzieła. Są już plany na kolejny rok.
Radni Seniorów szczególnie są wdzięczni za współpracę przy realizacji pomysłu: Polskiemu Związkowi Diabetyków Kołu w Złotoryi i Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Złotoryi.

 

26.11.2021

Grupy robocze złożone z członków Rady Seniorów w Złotoryi oraz pozyskani do współpracy seniorzy z lokalnych środowisk zakończyli pracę nad rekomendacjami do polityk senioralnych samorządu oraz sprecyzowali inicjatywy, które chcą realizować dzięki możliwości związanej z uczestnictwem członków Rady Seniorów w zadaniu publicznym pn. „Cenna aktywność Rad Seniorów” Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów, finansowanego z Budżetu Państwa przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. W przestrzeni publicznej lokalnych środowisk zostanie zrealizowanych 5 inicjatyw pokazujących potencjał osób starszych. Bądźcie z nami w kontakcie. Będziemy na bieżąco publikować informacje o postępie w przygotowaniu inicjatyw oraz o rodzaju, dacie i miejscach ich realizacji. Już teraz zapraszamy społeczność lokalną seniorów do uczestnictwa, a młodych do wspierania starszych w realizacji. Uczestnicy nie wnoszą opłat, lecz ilość miejsc będzie ograniczona. Zapraszamy.

 

26.11.2021

22 listopada 2021 r., odbył się terenowy warsztat badawczo – poznawczy w Wałbrzychu zorganizowany w projekcie „Cenna aktywność Rad Seniorów” w ramach zadania publicznego finansowanego z Budżetu Państwa przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030 . Wałbrzyska Rada Seniorów pod przewodnictwem Pana Zygmunta Nowaczyka – Przewodniczącego, przyjęła studyjną wizytę studyjną Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy i Rady Seniorów w Złotoryi. Spotkanie trzech Rad w sali kolumnowej siedziby Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej w Wałbrzychu. W spotkaniu trzech Rad uczestniczyli goście: Pani Justyna Pichowicz – Kierownik Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta w Wałbrzychu, Pani Jolanta Garbocz – przedstawiciel Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzycha, Krystyna Rydecka i Elżbieta Rosicka – przedstawicielki Stowarzyszenia „Radość Życia” z siedzibą w Wałbrzychu. Rady przekazały woje dobre praktyki działania oraz ciekawe przykłady inicjatyw działalności społecznej, aktywnie działających organizacji pozarządowych i klubów seniora. Spacer badawczy po obywatelskich inicjatywach zainspirował uczestników do współpracy i rozwijania kreatywności. Przy wspólnym biesiadnym stole uczestnicy pogłębiali nawiązane znajomości i dyskutowali. Na zakończenie warsztatu od Wałbrzyskiej Rady Seniorów otrzymaliśmy prezent – zwiedzanie Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”. Pan Zygmunt Nowaczyk Przewodniczący Wałbrzyskiej Rady Seniorów podziękował PT Gościom za wizytę, wszystkim uczestnikom za przybycie na spotkanie oraz osobom wspierającym. Warsztat prowadziła Pani Elżbieta Kwiatkowska – Wyrwisz – Sekretarz Wałbrzyskiej Rady Seniorów.

 

16.11.2021

 Zachęcamy do śledzenia naszych działań w ramach zadania publicznego pn. „Cenna aktywność Rad Seniorów”. Przedstawiamy kolejny newsletter:

Newsletter Nr 6

 

10.11.2021

9 listopada 2021r. grupa dwóch Radnych Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy, pań: Julii Korytowskiej i Danuty Krystyny Juskowiak-Gol oraz współpracujących aktywnych trzech Seniorek zakończyła wypracowywanie rekomendacji dla władz samorządowych. Grupa sprecyzowała również pomysł swojej inicjatywy społecznie użytecznej. Chcą zorganizować Punkt Informacyjno – Edukacyjny dla osób niedowidzących pn. „Zobacz nie widząc”. Punkt będzie dział stacjonarnie i mobilnie. Rozpoczęli pracę nad wdrożeniem. Będziemy Was informować jak postępują prace i kiedy otwarcie Punktu. Bądźcie z nami w kontakcie.

 

07.11.2021

   

II Zjazd 29-31.10.2021r. w Świeradowie Zdroju zakończył warsztaty kompetencyjne dla członków Rad Seniorów w realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów projekcie „Cenna aktywność Rad Seniorów” finansowanym z Budżetu Państwa przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030. Wspólny cel połączył w pracy dwudziestu członków z Rady Seniorów w Złotoryi i Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy. Fotografie niewiele pokazują, ale warto zobaczyć. To był pracowity czas, bo plony opracowań są obfite. Gratulujemy Radnym i życzymy dalszych sukcesów. Równocześnie zwracamy się do seniorów z Legnicy i Złotoryi. Przyłączcie się do projektu. Obecnie Radni kompletują swoje grupy robocze, które wypracują rekomendacje dla lokalnych władz samorządowych oraz zrealizują w przestrzeni publicznej inicjatywy dobrze służące osobom starszym.
Warto być, zbierać głos i wziąć udział w pracy grup roboczych, by poczuć siłę swojego głosu i doświadczyć jak smakuje sprawczość. Przyłączając się do Grupy dajemy sobie szansę zrealizowania swojego pomysłu lub innej inicjatywy społecznie użytecznej. Nie bez znaczenia jest możliwość nawiązania kontaktu z Radnymi i sprawdzenia się w działaniu. Wypracowane rekomendacje dla samorządów w ważnych sprawach dotyczących osób starszych zawierające sprawozdania z realizacji inicjatyw w lokalnej przestrzeni publicznej trafią do rąk włodarzy miast.
Zachęcamy i zapraszamy. Trwa nabór. Udział w projekcie jest całkowicie nieodpłatny, a na realizację inicjatyw zapewniamy środki. Warto zdecydować się już dziś, bo liczba uczestników grup jest niestety bardzo ograniczona. Zainteresowani mogą zgłaszać swój udział w lokalnych Radach Seniorów lub w obsługujących Rady Seniorów biurach Urzędów w Legnicy i Złotoryi. Dodatkowe informacji udziela koordynator projektu Barbara Galant. Telefon do koordynatora 604184190. Bądźcie z nami w kontakcie.

    

 

03.11.2021

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym newsletterem:

Newsletter Nr 5

 

02.11.2021

Zachęcamy do przeczytania kolejnego newslettera:

Newsletter Nr 4

 

28.10.2021

Kolejny newsletter:

Newsletter Nr 3

 

26.10.2021

 

Pierwszy zjazd kompetencyjnych warsztatów dla Członków Rad Seniorów w ramach projektu „Cenna aktywność Rad Seniorów” finansowanego z Budżetu Państwa przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030 odbył się w Jeleniej Górze w dniach 15-17 października 2021 r. W warsztatach udział wzięło 20 uczestników – po 10 przedstawicieli dwóch dolnośląskich rad seniorów, członków Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy i Rady Seniorów w Złotoryi.
Kolejny zjazd zaplanowany jest w Świeradowie Zdroju w dniach 29-31 października 2021 r. Warsztaty mają na celu uzupełnienie wiedzy i podniesienie kompetencji radnych w dziedzinach: publicznego zabierania głosu i wypowiadania się w sprawach ważnych dla seniorów, moderowania dyskusji, wystąpień publicznych i stosowania technik partycypacyjnych oraz korzystania z różnych form komunikacji społecznej, angażowania seniorów w życie obywatelskie, funkcje opiniodawczo – konsultacyjne, komunikacyjne, inicjatywne Rady, diagnozowanie potrzeb seniorów oraz zbieranie opinii, opracowywanie zakresu obowiązków i uprawnień Rady, planowanie strategiczne działań Rady, udostępnianie informacji seniorom, formułowanie rekomendacji dla samorządu, korzystanie i wdrażanie dobrych praktyk innych Rad Seniorów. W trakcie pierwszego zjazdu warsztatów uczestnicy wypełnili wstępne ankiety ewaluacyjne, które posłużą ewaluacji projektu. Rezultatami warsztatów będą opracowane ankiety badające potrzeby seniorów, opracowania z zakresu kompetencji Rad Seniorów, kadencyjne plany działania Rad. Praktyczne korzystanie z nabytej wiedzy i ćwiczenie umiejętności uczestnicy rozpoczną już w toku realizacji projektu poprzez badanie potrzeb seniorów w środowiskach (ankietowanie – ze względu na pandemię odbywać się będzie poprzez rozmowy telefoniczne). Na podstawie uzyskanych informacji Radni Seniorów obu miast tworzyć będą mapę barier architektonicznych, jako element rekomendacji dla władz samorządowych. Seniorzy w obu miastach: Legnicy i Złotoryi, bądźcie z nami w kontakcie. Aby sprawnie działać na rzecz Osób Starszych Wasi Radni stale Was potrzebują do współpracy. Chętnych seniorów, którzy chcieliby razem ze swoimi Radnymi realizować kolejne działania projektowe zapraszamy do kontaktu z nami.
Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów
Biuro Projektu ul. Zielona 13of, 59-220 Legnica
Koordynator Projektu: Barbara Galant, tel. 604184190
 

 

10.10.2021

Zachęcamy do przeczytania kolejnego Newslettera:

 

 

04.10.2021

Zachęcamy do śledzenia naszych działań w ramach zadania publicznego pn. „Cenna aktywność Rad Seniorów”.