Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zdjęcie drzew

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów w Legnicy – W końcu mamy czas dla siebie

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zdjęcie pomostu

PARTYCYPOLIS – Partycypacja społeczna seniorów w Mieście Legnicy

Legnica, 7.05.2017

Trwa szkolenie dla liderów partycypacji społecznej seniorów ! 

Szkolenie zorganizowane jest w ramach realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zadania publicznego pt: Partycypolis – Partycypacja społeczna seniorów w Mieście Legnica, dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starzych na lata 2014 – 2020. Cykl szkoleniowy obejmuje 3 zjazdy po 24 godz., szkoleniowe każdy. Bierze w nim udział 12 legniczan w wieku 60+, aktywnych w środowiskach senioralnych i pragnących podnieść swoje kompetencje z zakresu partycypacji społecznej. Uczestnicy nie ponoszą kosztów szkolenia ani też kosztów materiałów warsztatowych, dojazdu na szkolenie i powrotu do Legnicy.

I zjazd szkoleniowy odbył się w dniach 28 – 30.04.2017 r., w Karpaczu. Poświęcony był zagadnieniom związanym z partycypacją społeczną – partycypacyjnym metodom prowadzenia dialogu społecznego – konsulatacjom społecznym – technikom i narzędziom dialogu społecznego – dobrym przykładom konsultacji społecznych przy udziale seniorów – sposobom angażowania seniorów w życie społeczne w mieście. Nastąpiła szybka integracja grupy i przez cały czas zajęć warsztatowych utrzymywała się wysoka aktywność i wspaniała współpraca uczestników. Przeprowadzona ewaluacja na zakończenie zjazdu wykazała wysoki stopień spełnienia oczekiwań, skuteczności i efektywności oraz przydatności szkolenia. Również wysoko zostały ocenione: poziom wiedzy trenerskiej, przygotowane materiały warsztatowe i organizacja szkolenia. Kolejny zjazd już wkrótce – zaplanowany jest na 19-21.05.2017 r.
Zapraszamy do obejrzenia dokumentacji fotograficznej z I zjazdu szkoleniowego.
                                  

 

                               

 

                                                 

    

   

   

   

   

    

                 

 

I III zjazd                                                                    Legnica, 04.06.2017

                                                               

 

 

 


Biuro Projektu: Partycypolis –Partycypacja społeczna seniorów w Mieście Legnicy
Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów z siedzibą w Legnicy ul. Witelona 10 p. 307
Kontakt: tel. 604 184 190, e-mail: psszelegnica@vip.wp.pl, barbara-galant@wp.pl
www.ukaszz7.sg-host.com www.facebook.com/Polskie-Stowarzyszenie-Szczęśliwych-Emerytów

Legnica, 12.04.2017

Partycypolis – Partycypacja społeczna seniorów w Mieście Legnica
Z radością informujemy, że również w br., Ministerstwo Rodziny, Pracy Polityki Społecznej kolejny raz wsparło nas legnickich seniorów. Nasz projekt pt. Partycypolis – Partycypacja społeczna seniorów w Mieście został dofinansowany w ramach Programu Rządowego Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Realizację projektu rozpoczęliśmy 1 marca 2017 r., a zostanie zakończona 30 listopada 2017 r.
Projekt skierowany jest do osób 60+ i jego celem głównym jest wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej co najmniej 122 legnickich seniorów oraz zbudowanie partycypacyjnych mechanizmów do dyskusji, publicznych debat, poruszania tematów i obszarów do tej pory pomijanych lub niedostatecznie reprezentowanych w polityce publicznej miasta.
Zapraszamy do udziału legnickich seniorów chętnych uzupełnić swoją wiedze i umiejętności z zakresu partycypacji społecznej. Udział w projekcie może być szczególnie interesujący dla osób 60+ aktywnych w radach seniorów, ale także dla liderów środowisk senioralnych, organizacji pozarządowych, ale także dla osób, które do tej pory były mało aktywne, ale chciały by wykonywać funkcje organizacyjne, doradcze, konsultacyjne, opiniodawcze, jeszcze lepiej działać w przestrzeni społecznej swoich środowisk i publicznej. Uczestnikom oferujemy; cykl wyjazdowych szkoleń z technik komunikacji i partycypacji społecznej, pracę w grupach roboczych oraz wypróbowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w organizowaniu i prowadzeniu dyskusji w kawiarenkach obywatelskich, do których już teraz zapraszamy legnicką społeczność seniorów i ich przyjaciół.
Obecnie prowadzimy nabór na szkolenia dla liderów partycypacji społecznej seniorów.

Szkolenia odbędą się w Karpaczu w terminach:
I  szkolenie 28-30.04.2017 r.
II szkolenie 19-21.05.2017 r.
III szkolenie 02-04.06.2017 r.
Nieodpłatnie zapewniamy: noclegi, wyżywienie, salę wykładową, materiały szkoleniowe, wykwalifikowanych trenerów oraz dowóz z Legnicy na miejsce szkolenia i powrót do Legnicy.
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 25 kwietnia 2017r, do godz. 12:00, lecz liczba osób jest ograniczona. Spośród osób spełniających kryteria rekrutacyjne w tym samym stopniu decydować będzie data wpływu formularza rekrutacyjnego.
Termin zakończenia rekrutacji 25.04.2017 r., godz.12,00
Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów
Koordynator projektu:
Barbara Galant
tel. 604194190
e-mail: psszelegnica@vip.wp.pl

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu u na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020

            Legnica, dnia 6 kwietnia 2017r.

Biuro Projektu
Partycypolis – Partycypacja społeczna seniorów w Mieście Legnica
Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów z siedzibą w Legnicy ul. Witelona 10 p. 307
tel. 604 184 190, psszelegnica@vip.wp.pl, barbra-galant@wp.pl ,www.ukaszz7.sg-host.com www.facebook.com/Polskie-Stowarzyszenie-Szczęśliwych-Emerytów

Szanowni Państwo !

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów informuje legnickich seniorów 60+, że przygotowuje realizację zadania publicznego pt: Partycypolis – Partycypacja społeczna seniorów w Mieście Legnica. Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.
Nasz projekt przewiduje min:
Cykl szkleń – liderów partycypacji, dla 12 seniorów 60+ obejmujący trzy trzydniowe wyjazdowe szkolenia, które odbędą się na przestrzeni miesięcy: maj – czerwiec br. Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie otrzyma certyfikat i przy wsparciu projektowym będzie miał możliwość sprawdzenia w praktyce swoich nowych umiejętności. Zapewniamy; nocleg, wyżywienie, salę szkoleniową, wykwalifikowanych trenerów, materiały szkoleniowe, transport do i z miejsca szkolenia.
2 spotkania grup roboczych, w trakcie których przeszkoleni liderzy wraz wolontariuszami seniorami 60+ wypracują listy tematyczne oraz merytorycznie zaplanują i przygotują 2 kawiarenki obywatelskie dla min 50 osób w wieku 60 +. Zapewniamy opiekuna merytorycznego, catering i materiały warsztatowe.
2 publiczne kawiarenki obywatelskie dla seniorów z całego miasta, do udziału w których zaproszeni zostana także przedstawiciele lokalnych władz samorzadowych i politycy. Dyskusja prowadzona będzie metodą world-caffe przez przeszkolonych w projekcie liderów.
Zapewniamy: 2 wykłady eksperckie wspierajace tematykę spotkania, salę i poczęstunek dla uczestników.

Pracować będziemy wyłącznie aktywnymi metodami warsztatowymi, zapewniajacymi na każdym etapie nabywanie nowej wiedzy i korzystanie z własnych doświadczeń, doskonalenia umiejętności tworzenia i funkcjowania w realnej przestrzeni swobodnego publicznego wypowiadania się i zabierania głosu, niezbędnych dla satysfakcjonującej komunikacji między ludźmi w życiu społecznym i publicznym miasta, ale także osobistym. Szczególnie zachęcamy liderów organizacji pozarządowych i środowisk senioralnych wykonujących lub pragnących wykonywać funkcje organizacyjne, doradcze, konsultacyjne i opiniodawcze w lokalnej polityce senioralnej. Ważnym efektem końcowym naszej wspólnej pracy będzie raport zawierający sprawozdanie z przebiegu dyskusji w kawiarenkach oraz opis dobrych praktyk partycypacji osób starszych, który zostanie przekazany do Urzędu Miasta w Legnicy. Raport w wersji elektronicznej otrzymają wwszyscy uczestnicy oraz zostanie zamieszczony na stronie Stowarzyszenia, w Strefie Seniora Urzędu Miasta Legnica i wszędzie tam gdzie możliwe będzie korzystanie z niego jeszcze szerszej grupie odbiorców.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wkrótce ogłosimy rekrutcję do udziału w projekcie.

O zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydował prawidłowo wypełniony formularz i list motywacyjny. Kryteria wyboru: gotowość do podjęcia społecznej aktywności oraz gotowość do podniesienia umiejętności w zakresie komunikacji społecznej. Spośród uczestników deklarujacych ten sam stopień spełnienia kryteriów zdecyduje kolejność zgłoszeń. Wszelkich dalszych informacji udziela koordynator projektu: Barbara Galant tel. 604184190 lub drogą e-mailową: psszelegnica@vip.wp.pl

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu u na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020

 

Biuro Projektu
Partycypolis – Partycypacja społeczna seniorów w Mieście Legnica
Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów z siedzibą w Legnicy ul. Witelona 10 p. 307
tel. 604 184 190, psszelegnica@vip.wp.pl, barbra-galant@wp.pl ,www.ukaszz7.sg-host.com www.facebook.com/Polskie-Stowarzyszenie-Szczęśliwych-Emerytów

Legnica, dnia 4 kwietnia 2017r.

Szanowni Państwo !

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zaprasza legnickich seniorów 60+ do uczestnictwa w realizacji zadania publicznego pt: Partycypolis – Partycypacja społeczna seniorów w Mieście Legnica. Zadanie publiczne jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020. Projekt przewiduje min:

Cykl szkleń – liderów partycypacji, dla 12 seniorów 60+ obejmujący trzy trzydniowe wyjazdowe szkolenia. Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie otrzyma certyfikat i będzie miał możliwość sprawdzenia w praktyce swoich nowych umiejętności. Zapewniamy; nocleg, wyżywienie, salę szkoleniową, wykwalifikowanych trenerów, materiały szkoleniowe, transport do i z miejsca szkolenia. Miejsce szkolenia: Karpacz. Terminy: I zjazd: 28,29,30.04.2017 r., II zjazd: 19,20,21.05.2017r., III zjazd: 2,3,4.06.2017 r.
2 spotkania grup roboczych, w trakcie których przeszkoleni liderzy wraz wolontariuszami seniorami 60+ wypracują listy tematyczne oraz merytorycznie zaplanują i przygotują 2 kawiarenki obywatelskie dla min 50 osób w wieku 60 +. Zapewniamy opiekuna merytorycznego, catering i materiały warsztatowe.
2 publiczne kawiarenki obywatelskie dla seniorów z całego miasta, do udziału w których zaproszeni zostana także przedstawiciele lokalnych władz samorzadowych i politycy. Dyskusja prowadzona będzie metodą world-caffe przez przeszkolonych w projekcie liderów.
Zapewniamy: 2 wykłady eksperckie wspierajace tematykę spotkania, salę i poczęstunek dla uczestników.

Pracować będziemy wyłącznie aktywnymi metodami warsztatowymi, zapewniajacymi na każdym etapie nabywanie nowej wiedzy i korzystanie z własnych doświadczeń, doskonalenia umiejętności tworzenia i funkcjowania w realnej przestrzeni swobodnego publicznego wypowiadania się i zabierania głosu, niezbędnych dla satysfakcjonującej komunikacji między ludźmi w życiu społecznym i publicznym miasta, ale także osobistym. Szczególnie zachęcamy liderów organizacji pozarządowych i środowisk senioralnych wykonujących lub pragnących wykonywać funkcje organizacyjne, doradcze, konsultacyjne i opiniodawcze w lokalnej polityce senioralnej. Ważnym efektem końcowym naszej wspólnej pracy będzie raport zawierający sprawozdanie z przebiegu dyskusji w kawiarenkach oraz opis dobrych praktyk partycypacji osób starszych, który zostanie przekazany do Urzędu Miasta w Legnicy. Raport w wersji elektronicznej otrzymają wwszyscy uczestnicy oraz zostanie zamieszczony na stronie Stowarzyszenia, w Strefie Seniora Urzędu Miasta Legnica i wszędzie tam gdzie możliwe będzie korzystanie z niego jeszcze szerszej grupie odbiorców.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Pobierz formularz, wypełnij i doręcz nam osobiście, albo przyślij na adres biura projektu pocztą tradycyjną lub e-mail. Termin składania zgłoszeń upływa 25 kwietnia 2017 r.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje prawidłowo wypełniony formularz i list motywacyjny. Kryteria wyboru: gotowość do podjęcia społecznej aktywności oraz gotowość do podniesienia umiejętności w zakresie komunikacji społecznej. Spośród uczestników deklarujacych ten sam stopień spełnienia kryteriów decyduje kolejność zgłoszeń. Wszelkich informacji udziela koordynator projektu: Barbara Galant tel. 604184190

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020