Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zdjęcie drzew

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów w Legnicy – W końcu mamy czas dla siebie

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów zdjęcie pomostu

O stowarzyszeniu

Założyciele organizacji sprzymierzyli się przeciw stereotypom, umieszczającym osoby starsze poza jakąkolwiek aktywnością, na marginesie życia. Postanowili walczyć z dyskryminacją ludzi powyżej 50-ciu lat w życiu zawodowym i społecznym, odsuwanym od dostępu do usług i innych dóbr z powodu wieku, stanu zdrowia czy sytuacji materialnej.

Działania stowarzyszenia są ukierunkowane na ukazywanie zalet wieku dojrzałego, rozbudzanie potrzeby zagospodarowania aktywności społecznej i życiowej osób w wieku emerytalnym,  uświadamianie wagi profilaktyki zdrowotnej. Prowadzone są nieodpłatne zajęcia fizyczne, spotkania towarzyskie, okolicznościowe i rozrywkowe. Udzielane jest wsparcie osobom, które mają problem z akceptacją przejścia w stan spoczynku. Prowadzący organizację posiada certyfikat lidera Platformy Organizacji MOST.

W najbliższych planach jest utworzenie Klubu Wsparcia 50 Plus.